Een dekkend AED-netwerk in Mierlo-Hout is van levensbelang

Weet wat je moet doen bij een hartstilstand?

Elke week krijgen 300 Nederlanders een harstilstand, de meeste zijn dan thuis. Kunt u hen helpen en kunt u reanimeren?

In Mierlo-Hout is een dekkend AED-netwerk gerealiseerd. Initiatiefnemer is de wijkraad Mierlo-Hout, zij krijgt alle medewerking van de EHBO-vereniging Mierlo-Hout. Met een AED wordt de kans vergroot dat een slachtoffer na een hartstilstand weer volledig herstelt. Met het project streven de initiatiefnemers ernaar om binnen 6 minuten vanaf elke plek in Mierlo-Hout een AED ter beschikking te hebben. Vanzelfsprekend moeten deze AED’s kunnen worden bediend door bewoners van Mierlo-Hout die zijn opgeleid en kunnen reanimeren. Het netwerk is dekkend, echter doet zij toch nog een oproep voor meer deelnemers.

Geef door als jij kunt of wilt reanimeren

Verdeeld door de hele wijk Mierlo-Hout zijn er AED’s geplaatst. Op de website van EHBO-Vereniging Mierlo-Hout staan alle locaties. Er zijn al zo’n 80 aanmeldingen van gediplomeerde deelnemers maar sommige wijken zijn beter vertegenwoordigd als andere. Vandaar dat de wijkraad nogmaals een oproep plaatst: kunt u reanimeren of wilt u leren reanimeren en u inzetten voor het AED-netwerk in Mierlo-Hout? Meldt u zich dan aan bij de wijkraad via aed@wijkraadmierlohout.nl 

Gratis opleiding

De opleiding reanimatie en bediening AED wordt betaald door de wijkraad en wordt in de ervaren handen van EHBO-vereniging Mierlo-Hout gelegd. Ook de herhalingslessen reanimatie en bediening AED worden jaarlijks door de EHBO-vereniging verzorgd. Na diplomering dient u zich dan aan te sluiten bij de App www.hartslagnu.nl omdat de alarmering via deze App geschiedt. Uiteraard kan men voor meer informatie contact opnemen via AED@wijkraadmierlohout.nl Helpt u mee om het netwerk dekkend te maken?

Tip de redactie

Ditisonzewijk.nl – Helmond – Omroep Helmond

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@helmond.ditisonzewijk.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door Wijkraad Mierlo-Hout

De stichting Wijkraad Mierlo-Hout is opgericht de leefbaarheid in Mierlo-Hout te bevorderen en om als intermediair te fungeren tussen de gemeente Helmond en de inwoners van Mierlo-Hout. Kijk voor meer informatie op www.wijkraadmierlohout.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *