VVD Helmond wil meer aandacht voor volkscultuur en regionale samenwerking.
Bron: https://www.allesoverhelmond.nl/carnaval-in-helmond/

Bron: https://www.allesoverhelmond.nl/carnaval-in-helmond/

De VVD fractie heeft de beleidsdoelstellingen zoals die geformuleerd zijn in het cultuurprofiel doorgenomen en tijdens de raadsvergadering van 2 juli gaven wij de onderstaande reactie.
Het in februari j.l. georganiseerde Cultureel Café, waarbij inwoners konden meepraten over de toekomst van cultuur in onze stad hebben wij als zeer waardevol ervaren. De uitkomsten werden meegenomen in de ontwikkeling van de cultuurvisie. Zo wordt cultuur iets voor en van alle Helmonders.

Een aantal uitgangspunten in deze visie willen we nog eens nader toelichten. Wat betreft de toekomstige investeringen in cultuur pleit de VVD voor een hechtere samenwerking in de regio, zeker nu ook het bestuursakkoord in de provincie nadrukkelijk stelt dat samenwerken de norm is. Samenwerking en verbinding zijn de basis van het Brabantse succes. Kunst en cultuur zijn altijd verbonden met publiek, consumenten of bedrijven en vormen een sterk bindmiddel voor de Brabantse en Helmondse gemeenschap. Wij denken bij deze samenwerking vooral aan een culturele samenwerking in de Brainportregio.

Helmond is een stad met een kenmerkende eigen identiteit en aandacht voor eigen cultuurhistorische collecties. De VVD vindt dat bij verdere investeringen ook de Helmondse volkscultuur niet vergeten mag worden. Juist daar kunnen we investeren in onze mensen en bereiken we de haarvaten van de Helmondse samenleving. Cultuur is dan niet langer meer elitair maar interessant voor alle inwoners van onze stad. Naast de waarde van kunst voor de economie, hebben kunst, cultuur en erfgoed in onze regio in toenemende mate een sociale functie. Ruim 60 procent van de Helmonders/Brabanders beoefent een culturele activiteit. Ruim een derde van hen is cultureel vrijwilliger.  (bron: visie Brabantstad maakt het Regioprofiel)  Daarin liggen volgens de VVD ook de kansen om de stad te onderscheiden en op de kaart te zetten.

Voor 2019 zijn in het college een aantal doelen gesteld. Een daarvan het herijken van evenementenbeleid en de subsidiesystematiek. Evenementen worden georganiseerd in een Helmondse omgeving die sterk in beweging is en bij het organiseren van evenementen komen veel disciplines bij elkaar. De richting van deze herijking zou de raad graag op korte termijn met het college willen bespreken. Dat is in het belang van de vele organisaties en vrijwilligers die bij de diverse evenementen betrokken zijn en die snel meer duidelijkheid wensen.

Cor van der Burgt & Theo Manders

VVD Helmond

 

 

 

 

Tip de redactie

Ditisonzewijk.nl – Helmond – Omroep Helmond

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@helmond.ditisonzewijk.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door VVD Helmond

De Helmondse VVD is het lokale gezicht van de grootste landelijke partij en maakt deel uit van het Lokaal Netwerk VVD Peelland.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *