Ook werkgevers staken voor betere jeugdzorg

Landelijke staking jeugdzorg op 2 september

Maandag 2 september vindt er een landelijke staking in de jeugdzorg plaats in Den Haag. Een unieke staking, omdat normaal gesproken alleen gestaakt wordt door werknemers. Aan deze staking staan werkgevers en werknemers zij aan zij.

Waarom staken werknemers en werkgevers gezamenlijk?

Werknemers en de vakbonden willen een loonsverhoging en een verlaging van de werkdruk. De werkgevers, verenigd in Jeugdzorg Nederland, willen aantrekkelijk blijven op de arbeidsmarkt, voor bestaande en nieuwe werknemers. Sinds de nieuwe jeugdwet worden de jeugdzorgaanbieders grotendeels gefinancierd door de gemeentes. Deze gemeentes zijn niet verplicht om het extra geld voor jeugdzorg dat zij vanuit het rijk krijgen ook daadwerkelijk aan jeugdzorg te besteden. Zij mogen het ook gebruiken voor andere uitgaven of om gaten in de begrotingen te dichten. En als de werkgevers niet de garantie krijgen dat zij het geld gaan ontvangen dat de minister extra ter beschikking heeft gesteld, kunnen zij geen nieuwe CAO afsluiten.

Decentralisatie uit 2015
De verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg is in 2015 overgegaan naar de gemeentes. Dat is samen gegaan met een bezuiniging van 30%. In de laatste jaren zijn er steeds meer jongeren gebruik gaan maken van jeugdzorg en de casussen worden steeds zwaarder. Veel gemeenten kennen tekorten op hun begroting voor jeugdzorg.

Financiële problemen bij jeugdzorgaanbieders
Ook de jeugdzorgaanbieders hebben het financieel gezien moeilijk en zeker ook in Brabant. In het westen van Brabant is Juzt failliet gegaan. Vele jeugdzorgaanbieders hebben in de voorgaande jaren meerdere kortingen gekregen op hun financiering door de gemeentes. Bijna een jaar geleden schreef dagblad Trouw al dat meerdere gemeenten jeugdzorg willen inkopen tegen lagere prijzen landelijk is afgesproken. Op 26 juli schreef het Brabants Dagblad dat regio Brabant Noordoost 10 miljoen euro wil korten op de zware verblijfsvormen in de jeugdzorg. Op 6 augustus hebben kinderrechters de noodklok geluid over de gevolgen voor kinderen door gebrek aan jeugdzorgwerkers.

Stakingsdag
Vakbonden, werkgevers en werknemers vinden dat het tijd is voor een gezonde jeugdzorg in Nederland en willen 2 september de druk opvoeren om dit mogelijk te maken. Leon van der Zanden is de dagvoorzitter van deze landelijke stakingsdag.

Tip de redactie

Ditisonzewijk.nl – Helmond – Omroep Helmond

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@helmond.ditisonzewijk.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door Toon van de Wijk

Toon van de Wijk "de Toon van de Wijk"

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *