Onderzoeksrapport fusie Omroep Helmond en Ditisonzewijk gereed

Omroep Helmond en Ditisonzewijk hebben hun fusierapport en bedrijfsplan gereed. Zij stuurden vandaag een bedrijfsplan voor een nieuwe omroep voor de licentieperiode 2020-2024 naar het gemeentebestuur van Helmond.  In het bedrijfsplan beschrijven de beide besturen een door hen gewenst en een minimaal scenario. Op verzoek van wethouder Maas is hier een derde scenario toegevoegd, dat primair uitgaat van een digitale omroep.

De besturen geven samen de voorkeur aan de realisatie van een volwaardige omroep voor de stad Helmond  d.w.z. een multimediaal nieuwsplatform met een professionele nieuwsredactie, dat voor alle Helmonders bereikbaar is, altijd en overal. Ze hebben zich gericht op de eisen van een Lokaal Toereikend Media Aanbod (LTMA) zoals door de landelijke lokale publieke omroepen in 2013 in een convenant met de Vereniging van Gemeenten (VNG) zijn vastgesteld.  Alle scenario’s van het bedrijfsplan gaan uit van een vaste financiële jaarlijkse basissubsidie van de gemeente Helmond, maximaal 50% van de baten.

 

De besturen van de stichtingen Lokale Omroep&televisie (Omroep Helmond) en Ditisonzewijk.nl-Helmond (Ditisonzewijk) zijn het fusieproces gestart op verzoek van de voormalige wethouder van cultuur en vanuit de huidige positie van twee organisaties waarvan de een als omroep op alle mediakanalen uitzendt en de ander gespecialiseerd is op social media. Het gemeentebestuur heeft een budget beschikbaar gesteld om de samenwerking te onderzoeken en tot een gemeenschappelijk bedrijfsplan voor een omroep te komen.

 

Aan het derde scenario dat uitgaat van een digitale omroep is door het bestuur van Omroep Helmond niet meegewerkt.  Voorzitter Omroep Helmond Johan Gademan: “het nu voorliggende kader van de wethouder doet te veel afbreuk aan hetgeen waarvoor een volwaardige omroep zou moeten staan. Met name het gegeven, dat inwoners die geen toegang hebben tot internet of minder digitaal vaardig zijn dan nagenoeg niet meer betrokken worden én er weinig waarde wordt gehecht aan een nieuwszender met journalistieke onafhankelijke duiding, vallen ons zwaar” .

 

Weliswaar achten beide besturen een scenario van een digitale omroep met een lagere jaarlijkse subsidie mogelijk, maar van een volwaardige omroep, die alle eisen van LTMA nastreeft kan dan geen sprake meer zijn.  Wellicht dat de landelijke ontwikkeling naar regionale streekomroepen in deze toekomstige kansen zal bieden.

Gezien het digitale karakter heeft het bestuur van Ditisonzewijk in goed overleg met Omroep Helmond besloten het gevraagde derde scenario van een digitale omroep uit te werken. Voorzitter Jasper Ragetlie van Ditisonzewijk: “Het gezamenlijk opgestelde fusiescenario heeft onze expliciete voorkeur. Mocht de keuze hierop echter niet vallen, dan is er een alternatief om het voortbestaan van een lokale omroep te borgen, zij het dan voornamelijk in digitale vorm. We begrijpen, gegeven de statuten en doelstellingen van de stichting Lokale Omroep & Televisie, hun keuze om hierin nu niet mee te gaan.”

 

Het vervolg ligt nu bij de Gemeenteraad.

Welke omroep wil men voor de stad? Wil men een omroep die voldoet aan de eisen LTMA? Immers de gemeenteraad adviseert aan het Commissariaat van de Media over een publieke omroep in haar gemeente.

 

Meer-Helmond-Ditisonzewijk-digitaal-wijk-nieuws.
De onderstaande linken zijn aanklikbaar:
E.mail:  info@ditisonzewijk.nl

Website:    www.ditisonzewijk.nl
Facebook: Ditisonzewijk-Helmond
Twitter:     @ditisonzewijk
Google+     Ditisonzewijk
Videokanaal: www.ditisonzewijk.tv
Instagram: www.instagram.com/ditisonzewijk.nl
Actuele berichten Helmond-Ditisonzewijk op: Facebook
Agenda-Helmond, Cultuur, Kunst, Calamiteiten, Evenementen, Zakelijk, Startpagina per wijk, Overzicht-ondernemers in de wijk, Wijkfoto’s, DitisonzewijkTV, ofwel alles digitaal te vinden uit jouw eigen wijk (stad) in Helmond. Ook op Youtube weten wat er speelt in uw eigen wijk?
Abonneer je dan gratis op ons Youtube kanaal: KLIK HIER!

Tip de redactie

Ditisonzewijk.nl – Helmond – Omroep Helmond

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@helmond.ditisonzewijk.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door Toon van de Wijk

Toon van de Wijk "de Toon van de Wijk"

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *