Het Meetpunt Urbane Soorten is het “citizen science” telproject van Sovon Vogelonderzoek Nederland.

MUS is een eenvoudige en weinig tijd kostende broedvogeltelling in dorpen en steden. Jelle Abma, werkzaam bij Sovon, presenteert donderdagavond 9 januari in IVNtrefpunt “De Koekoek” in Speeltuin Helmond West, de ervaringen van het telsysteem MUS.

Geen leefgebied van vogels is zo veranderlijk als het stedelijke gebied. Gelukkig komt er steeds meer aandacht voor vogels in dorpen en steden. Sinds 2007 voert Sovon, in samenwerking met Vogelbescherming, MUS-tellingen uit. Het doel is om meer informatie te verzamelen over de aantalsontwikkeling en verspreiding van algemenere stadsvogels zoals Huismus, Gierzwaluw, Koolmees en Merel. MUS is door zijn opzet een eenvoudig en weinig tijd kostende methode om vogels te tellen. Een telling kost maximaal twee uur. MUS is daarom ook geschikt voor minder ervaren of beginnende vogeltellers.

Op de avond zullen we de verschillende vogelsoorten die geteld worden gaan bespreken, hun gedrag, geluid en typische kenmerken, welke methode precies gehanteerd wordt en de resultaten tot nu toe. Met deze avond willen we meer tellers motiveren om vogels te tellen in Helmond of buiten Helmond. Hoe de gegevens in te voeren met Avimap en de digitale MUS-cursus komen ook aan bod. Iedereen met interesse voor broedvogels tellen met MUS is welkom.

Info en aanmelden voor de avond kan bij Henk van Schaijk: hvanschayk@hetnet.nl

De avond duurt van 20.00 u. tot 22.00 u. en wordt gehouden in IVNtrefpunt “De Koekoek” in Speeltuin Helmond West, Arbergstraat 85, 5707TK in Helmond. Wij zijn aanwezig vanaf 19.30 u.

De toegang is gratis. Een vrijwillige bijdrage mag.

Tip de redactie

Ditisonzewijk.nl – Helmond – Omroep Helmond

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@helmond.ditisonzewijk.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door IVN Helmond

Het IVN is het Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid. Overal in het land bestaan lokale IVN-afdelingen die zijn aangesloten bij de landelijke vereniging. De vereniging organiseert activiteiten die schoonheid van de natuur te laten ervaren. Het streven daarbij is het stimuleren van plezier, verwondering en aandacht, betrokkenheid, zorg en verantwoordelijkheid voor natuur en milieu. Het IVN wil het natuur- en milieubesef bevorderen in de breedste zin van het woord.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *