Gemeente Helmond is op korte termijn op zoek naar: Leden voor de Adviescommissie subsidies evenementen Helmond

Gemeente Helmond is op korte termijn op zoek naar: Leden voor de Adviescommissie subsidies evenementen Helmond

Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Helmond heeft op 29 oktober 2019 besloten tot aanpassingen in de systematiek voor het aanvragen, beoordelen en verlenen van evenementensubsidies. Binnen de kaders van deze systematiek werken we met een adviescommissie, die een advies uitbrengt aan het college over de verdeling van de evenementensubsidies. De samenstelling van deze commissie wordt gewijzigd. Ambtenaren maken niet langer deel uit van deze commissie. Ter vervanging van deze ambtelijke leden, maar ook omdat we het aantal leden van de commissie willen uitbreiden, zijn we op zoek naar nieuwe leden.

Werkzaamheden

De werkzaamheden van de adviescommissie kennen hun zwaartepunt in de eerste weken van december. De leden krijgen dan inzage in alle voor het daarop volgende jaar ingediende aanvragen voor subsidies voor reguliere evenementen en bereiden per evenement een beoordeling voor. De beoordeling verloopt aan de hand van een door het college vastgesteld beoordelingskader. De commissie komt in de maand december zo vaak als nodig bij elkaar om gezamenlijk te komen tot een advies aan het college van burgemeester en wethouders. Het college neemt vervolgens een finaal besluit over de verdeling van de subsidiegelden.

De adviescommissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die onder meer zorg draagt voor de correspondentie, de organisatie van de bijeenkomsten en het opstellen van het advies namens de adviescommissie.

Het kan voorkomen dat gedurende de overige maanden van het jaar subsidieaanvragen ingediend worden. In dergelijke gevallen verzorgt de ambtelijk secretaris een schriftelijke adviesronde. Ook dan wordt het gezamenlijke advies van de adviescommissie aangeboden aan het college, dat vervolgens een besluit neemt.

Geschikte kandidaten

  •  Zijn 16 jaar of ouder.
  • Zijn woonachtig in of hebben aantoonbaar binding/affiniteit met Helmond.
  • Hebben kennis en ervaring op het gebied van evenementen.
  • Zijn onpartijdig en hebben geen enkele binding met een evenement in Helmond.
  • Zijn niet politiek of ambtelijk verbonden aan de gemeente Helmond.

Belangstelling?

Solliciteer vóór 14 november 2019 via de sollicitatie button onderaan deze pagina. Graag ontvangen we een CV en een (korte) motivatiebrief. De sollicitatiegesprekken vinden plaats in de ochtend van maandag 18 november op het Stadskantoor van de gemeente Helmond. Indien je hiervoor een uitnodiging ontvangt, vermelden wij het tijdstip waarop je wordt verwacht.

Overige informatie

Wij streven naar een breed samengestelde adviescommissie, met leden vanuit diverse expertises en achtergronden (bijvoorbeeld jongeren, cultuur, sport, techniek, design, etc.). Benoeming vindt plaats voor een periode van 4 jaar, waarna herbenoeming mogelijk is. Commissieleden ontvangen een vergoeding van € 101,47 per bijgewoonde bijeenkomst.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Lia van Beek, recruitment, afdeling Arbeid, Organisatie en Gezondheid, te bereiken onder telefoonnummer 0492 – 587361.

Solliciteer hier:  https://vacatures.one/16041

Geschreven door Gemeente Helmond afd. Persdesk

Bron: Gemeente Helmond afd. Communicatie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *