Helmond werkt aan nieuw plan laaggeletterden

De gemeente Helmond is bezig met een nieuw plan van aanpak van laaggeletterdheid. Daarvoor wordt samengewerkt met alle betrokken partners in de stad. Namens de fractie van D66 Helmond sprak Maarten Selten begin juli zijn zorgen uit over de aanpak van laaggeletterdheid. Aanleiding was het opzeggen van de afspraken op dit gebied door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Volgens de VNG mondde in de praktijk de landelijke afspraken uit in bureaucratie, controle en beknibbeling en hielpen ze laaggeletterde inwoners niet verder. Ook het Helmondse college had daar last van en vindt dat met het terugtrekken uit de bestuurlijke afspraken een duidelijk statement is gemaakt. “Op korte termijn heeft het terugtrekken geen invloed op de aanpak van laaggeletterdheid in Helmond. De gemeenteraad wordt later over het nieuwe plan van aanpak geïnformeerd.”

Helmond gewoon verder met de uitvoering van activiteiten gericht op basisvaardigheden (lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden). ROC ter AA zorgt voor de uitvoering van diverse cursussen. Daarnaast zijn er nog enkele instanties in de gemeente Helmond en de regio die subsidie krijgen voor activiteiten voor laaggeletterden. Het Taalhuis in de bibliotheek bijvoorbeeld.

Vergoedingen

Er is nu volgens het college wel onzekerheid voor de langere termijn als het gaat om de afspraken rondom de aanpak van laaggeletterdheid. Deze maand worden hierover gesprekken gevoerd. Het is onduidelijk of de vergoedingen vanuit het Rijk de komende jaren hetzelfde blijven. Voor Helmond en de regio gaat het om een bedrag van € 118.089,- per jaar, voor de extra inzet op de aanpak van laaggeletterdheid.

Uit het antwoord van burgemeester en wethouders aan D66 blijkt dat begrijpelijk schrijven niet meevalt, maar de intentie is er wel: “Uit onderzoek blijkt dat taalscholing niet alleen taalvaardiger maakt, maar ook gelukkiger, zelfredzamer, sociaal actiever én gezonder. Laaggeletterdheid speelt een belangrijke rol in de tweedeling in de stad. De aanpak van laaggeletterdheid zorgt ervoor dat mensen beter kunnen meedoen in onze samenleving. Wij zullen blijven aandringen dat de aanpak van laaggeletterdheid blijvende aandacht en financiering verdient.”

Tip de redactie

Ditisonzewijk.nl – Helmond – Omroep Helmond

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@helmond.ditisonzewijk.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door Redactie Ditisonzewijk.nl Paula van Hout

Eindredacteur Ditisonzewijk.nl Helmond en Omroep Helmond

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *