Helmond sterker uit coronacrisis met nieuwe investeringen

De coronacrisis heeft voor de gemeente weinig invloed op de gestelde plannen. Volgens het College van  Burgemeester en Wethouders kunnen, in centrale lijnen, de plannen zoals afgesproken in het coalitieakkoord en de strategische agenda gewoon doorgaan en op sommige gebieden zelfs nog intensiveren. In de programmabegroting 2021-2024 die zojuist bekend is gemaakt, staat dat de gemeente jaarlijks zo’n 50 miljoen euro gaat investeren in de stad.

In de meerjarenbegroting zitten meerdere plannen die passen bij de in 2018 ingezette lijnen om Helmond sterker uit de crisis te laten komen. De gemeente gaat dan ook investeren op de plekken waar het daadwerkelijk versterking betekent. Zo wordt onder andere een tweedeling in de Helmondse samenleving tegengegaan. In het bijzonder zal er dan ook aandacht besteed worden aan de wijken Helmond-Oost, Helmond-West, Helmond- Noord en de binnenstad. In deze wijken is de achterstand vergeleken met andere wijken in Helmond. Erik de Vries: “Dit is geen probleem wat je in een jaartje oplost, maar we willen er wel een begin mee maken. Begin volgend jaar willen we een conferentie starten waarin ideeën voor die wijk voorgesteld kunnen worden.”

Oog voor de arbeidsmarkt

Er komen extra investeringen in het centrum en er is oog voor de arbeidsmarkt. De grote klappen die daar door de coronacrisis in vallen wil de gemeente gaan ondervangen en door de jeugdwerkeloosheid tegen te gaan; stages te stimuleren en het bedrijfsleven te faciliteren bij de overgang naar circulaire economie moet Helmond financieel sterker uit de crisis komen.

Volgens wethouder Serge van de Brug moeten we in Helmond rekening gaan houden met een werkeloosheidspercentage dat 1,0 procentpunt hoger ligt dan het landelijke gemiddelde. “Het percentage komt dan tussen de 8 en 11 procentpunt,” aldus van de Brug.

Sport-en Beleefcampus De Braak

In 2021 moeten er weer nieuwe stappen ondernomen gaan worden in het ontwikkelen van de Sport- en Beleefcampus op de Braak. Zo wordt volgend jaar ook de aanbesteding voor de nieuwe zwemvoorziening afgerond en zullen de eerste leerlingen gebruik gaan maken van het nieuwbouw van Dr. Knippenbergcollege.

De deadline voor het nieuwe plan voor de sportcampus is nu verlegd door het college van Burgemeester en Wethouders. Eind november moet er meer duidelijkheid zijn.

Brainport Smart District

De wijk van de toekomst, Brainport Smart District, moet in 2021 gestart worden met de bouw van tijdelijke en permanente woningen van die wijk.

Verder wordt er ook gestart met de bouw van het Huis voor de Stad in het centrum van Helmond, maar ook het glasvezelnetwerk wordt verder uitgerold over de stad. Daardoor kunnen de wijken Warande en Helmond-Noord doorontwikkeld worden tot ‘slimme wijken’.

Kunstkwartier en Bibliotheek samen

De gemeente wil toewerken naar het samenvoegen van het Kunstkwartier en de Bibliotheek in een pand. Beiden zitten nu nog in te grote panden en er kan ruim een half miljoen bespaart worden als ze samen gaan zitten in een pand. Begin 2021 wordt er gestart met het onderzoeken van die mogelijkheid.

Ontmoetingsplekken in de wijken

De gemeente wil in meerdere wijken Multifunctionele Ontmoetingsplekken gaan realiseren. “De behoefte aan sociale contacten is nog steeds enorm”, legt wethouder Harrie van Dijk uit. “Door corona gaat dat nu lastiger, maar in de toekomst moeten die Multifunctionele Accommodaties bijdragen aan het vervullen van die behoefte.”

Foto Henk van Dijk

 

 

Tip de redactie

Ditisonzewijk.nl – Helmond – Omroep Helmond

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@helmond.ditisonzewijk.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door Redactie Ditisonzewijk.nl Liam Toll

Liam Toll volgt namens Ditisonzewijk - Helmond de Helmondse politiek en heeft tevens een wekelijkse column op deze site.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *