Helmond in de race als Age Friendly Cultural City

Helmond is een van de zes gemeenten die deelneemt aan het tweejarige programma ‘Age Friendly Cultural Cities’ van het Fonds voor Cultuurparticipatie. De vergrijzing en daarmee thema’s als eenzaamheid en toegankelijkheid staan hoog op de gemeentelijke agenda’s. Cultuurparticipatie heeft een belangrijk positief effect op de vitaliteit, de gezondheid en het welzijn van ouderen. Met dit programma moedigt het Fonds cultuur, zorg en welzijn aan samen te werken en zo een duurzaam kunst- en cultuuraanbod te ontwikkelen voor ouderen. Aan het programma zit ook een prijs verbonden: de BNG Bank Lang Leve Kunstprijs, ter waarde van 20.000 euro. Op 4 november wordt de prijs uitgereikt tijdens de slotmanifestatie en weten we of Helmond zich winnaar mag noemen.

‘Geweldig! Ik wil wel eens iets anders leren dan borduren. Vooral die professionele begeleiding vind ik goed. Dan voel je je ook serieus genomen als oudere.’

Helmond is een stad waar ook de vergrijzing een uitdaging vormt. Daarom omarmen gemeente en culturele instellingen het Age Friendly Cultural Cities-programma. Onder de noemer Lange Leve Cultuur nodigt Helmond kwetsbare ouderen uit om actief aan cultuur te doen. ‘Bovendien willen we in de stad een duurzame samenwerking bewerkstelligen tussen cultuur, zorg en welzijn,’ aldus projectleider Kim van Uden. Een jury, onder leiding van Hedy d’Ancona, zag hoe Helmond te werk ging. Op basis van haar bevindingen, en aangeleverde rapportages van alle zes de steden, maakt de jury een keuze voor de gemeente die zich het beste heeft ontwikkeld als Age Friendly Cultural City.

Hedwig Verhoeven, directeur Fonds voor Cultuurparticipatie: “Het aantal Age Friendly Cultural Cities staat nu na drie edities op 24, verspreid over het hele land. We zien dat cultuur, zorg en welzijn elkaar weten te vinden en zich gezamenlijk hard maken voor cultuurparticipatie van én met ouderen. De steden hebben door ons programma en de bijbehorende prijs van het BNG Cultuurfonds iets geweldigs in gang gezet dat recht doet aan de waarde van ouderen. Daar kunnen we met elkaar écht trots op zijn.”

Tijdens de slotmanifestatie 4 november wordt de BNG Bank Lang Leve Kunstprijs 2019 uitgereikt aan de gemeente die zich het best als Age Friendly Cultural City heeft ontwikkeld. Helmond is naast Alkmaar, Amersfoort, Haarlem, ‘s-Hertogenbosch en Middelburg e.o. een van de zes steden die kans maakt. De prijs wordt voor de derde keer uitgereikt. Eerdere winnaars zijn: Amsterdam (2016) en Emmen (2018).

Meer info is te vinden op www.langleve-cultuur.nl


Meer-Helmond-Ditisonzewijk-digitaal-wijk-nieuws.

E.mail:  info@ditisonzewijk.nl
Website:    www.ditisonzewijk.nl
Facebook:  Helmond-Ditisonzewijk
Twitter:     @ditisonzewijk
Google+     Ditisonzewijk
Videokanaal: www.ditisonzewijk.tv
Instagram: www.instagram.com/ditisonzewijk.nl
Actuele berichten Helmond-Ditisonzewijk op: Facebook

Agenda-Helmond, Cultuur, Kunst, Calamiteiten, Evenementen,Zakelijk,
Startpagina per wijk, Overzicht-ondernemers in de wijk, Wijkfoto’s,
DitisonzewijkTV, ofwel alles digitaal te vinden uit jouw eigen wijk (stad) in Helmond.
Ook op Youtube weten wat er speelt in uw eigen wijk?
Abonneer je dan gratis op ons Youtube kanaal: KLIK HIER!

Tip de redactie

Ditisonzewijk.nl – Helmond – Omroep Helmond

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@helmond.ditisonzewijk.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *