Helmond ontvangt financiële bijdrage uit woningbouwimpuls

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de eerste woningbouwprojecten bekendgemaakt die een financiële bijdrage krijgen vanuit de woningbouwimpuls. Helmond is één van de gemeenten die een bijdrage ontvangt. Hiermee kunnen sneller woningen bijgebouwd worden in de stad.

De gemeente Helmond heeft voor de ontwikkelingen aan de noordkant van het centrum subsidie aangevraagd. En dus gekregen. Wethouder Gaby van den Waardenburg (Stedelijke ontwikkeling) is blij met deze bijdrage: “Onze ambitie is om de komende jaren, tot 2030, 2000 woningen toe te voegen aan het centrum. Door deze impulsgelden kunnen we 900 woningen aan de noordkant versneld realiseren.”

Betaalbaar

Een groot gedeelte van deze woningen valt in de categorie betaalbaar. Dit zijn woningen bedoeld voor de sociale huursector, middenhuur en  koopwoningen. De subsidie is bedoeld voor projecten die zonder dit extra gel niet van start kunnen gaan. Dat komt omdat het goedkopere woningen moeten worden, dus minder opbrengen. En door maatregelen die nodig zijn om de bouw van woningen mogelijk te maken. Het gaat dan bijvoorbeeld om het saneren van grond, het uitplaatsen van bedrijven, het goed inrichten van de openbare ruimte of het zorgen voor een goede bereikbaarheid. Dat kost allemaal geld. “De subsidiegelden zetten we niet alleen in voor de bakstenen waarmee de huizen gebouwd worden. De impuls is juist ook bedoeld om randvoorwaarden, zoals de inrichting van de openbare ruimte, financieel haalbaar te maken. Zo zetten we met onze aanvraag in op een groen en bereikbaar centrum,” vult wethouder Erik de Vries aan.

Regionale samenwerking

De gemeente Helmond heeft de woningbouwimpuls niet alleen aangevraagd. Helmond werkt samen met de gemeenten uit het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE). Daarom is voor deze woningbouwimpuls samen een plan opgesteld, waarin zes projecten zijn opgenomen. Drie daarvan zijn nu positief beoordeeld. Het gaat naast de woningbouw in Helmond Centrum-Noord om twee projecten binnen de gemeente Eindhoven (Eindhoven Castiliëlaan en Emmasingelkwadrant). De ingediende projecten van de gemeenten Best en Geldrop ontvangen nog geen impulsgelden, net zoals het project Kop Kennedylaan van de gemeente Eindhoven.

Over de Woningbouwimpuls

In 2019 heeft het kabinet 1 miljard euro beschikbaar gesteld voor de woningbouwimpuls. De doelstelling van de impuls is om bij te dragen aan de bouw van ten minste 65.000 woningen. De eerste 290 miljoen euro is nu toegezegd en levert 51.000 woningen op. In oktober kunnen gemeenten projecten indienen voor de tweede ronde van de woningbouwimpuls. Ook daarna zullen de gemeenten nog verschillende kansen krijgen om projecten in te dienen voor een bijdrage uit de impuls.

 

Tip de redactie

Ditisonzewijk.nl – Helmond – Omroep Helmond

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@helmond.ditisonzewijk.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door Redactie Ditisonzewijk.nl Paula van Hout

Eindredacteur Ditisonzewijk.nl Helmond en Omroep Helmond

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *