Helmond gaat ondernemers ondersteunen

De gemeente Helmond gaat daar waar mogelijk, ondernemers (inclusief zzp’ers) ontlasten. Daarvoor is een lokaal loket voor ondernemers geopend.

Alle ondernemers uit Helmond kunnen hier terecht met hun aan de coronacrisis gerelateerde vragen. Daarnaast toont de gemeente coulance in de termijnen voor het betalen van de gemeentelijke belastingen. De zorgen over het nu meteen te moeten betalen van belastingen worden zo weggenomen.

Aansluitend op het door het kabinet gepresenteerde pakket aan steunmaatregelen voor ondernemers, pakt ook de gemeente Helmond haar rol. Nadat de sluiting van de horeca bekend werd, heeft overleg plaatsgevonden met vertegenwoordigers van de horeca en het centrummanagement. Naar aanleiding daarvan gaat Helmond daar waar mogelijk, ondernemers (inclusief ZZP’ers)  ontlasten.

Begrip

Wethouder Erik de Vries (centrum en horeca): “Sinds het uitbreken van de crisis heb ik dagelijks contact met het Centrummanagement en de horecaondernemers in het centrum. We houden de lijntjes kort en stemmen dagelijks de actualiteiten met elkaar af. Het ondernemersloket is een volgende stap in de ondersteuning die we vanuit de gemeente kunnen bieden om door deze moeilijke tijd heen te komen.”

Loket

Alle Helmondse ondernemers kunnen bij dit ondernemersloket terecht met vragen. Er is ondersteuning bij vragen over de gevolgen voor de onderneming. Verder is er informatie over maatregelen die zowel landelijk als lokaal genomen worden om ondernemers te helpen. Indien nodig wordt er een bezoek gebracht aan het bedrijf (met in achtneming van de RIVM richtlijnen). Persoonlijke vragen worden afgehandeld. Ook worden er sinds vorige week al extra gesprekken met alle ondernemerscollectieven gevoerd, om de continue wijzigende situatie te monitoren en ondernemers waar mogelijk te ondersteunen.

Zij aan zij

Wethouder Serge van de Brug (economie) vindt het loket een belangrijke en eigenlijk onontkoombare maatregel. “De effecten van deze crisis komen hard aan. Als gemeente staan we zij aan zij met de ondernemers in Helmond. Zij vormen de economische basis van de stad. Waar dat binnen onze mogelijkheden ligt, willen we er alles aan doen deze mensen te helpen om zo goed mogelijk door deze enorm moeilijke periode heen te komen.”

Via accountmanagement@helmond.nl of via het centrale nummer 140492 is het loket bereikbaar.

archieffoto DIOW

Tip de redactie ✔️
Ditisonzewijk.nl – Helmond – Omroep Helmond
Heb je een nieuws of agenda-item, leuke foto’s, video’s over Helmond en wil je het delen,
stuur ze dan in naar onze redactie!! Zo weten we wat er leeft en speelt in uw wijk!!
 E-mail: 
☎️ Telefoon: 088 166 67 00
Website:    www.ditisonzewijk.nl
Facebook: Ditisonzewijk-Helmond
Videokanaal: www.ditisonzewijk.tv

Tip de redactie

Ditisonzewijk.nl – Helmond – Omroep Helmond

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@helmond.ditisonzewijk.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door Redactie Ditisonzewijk.nl Paula van Hout

Eindredacteur Ditisonzewijk.nl Helmond en Omroep Helmond

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *