Helmond deelt zorgen over nertsenfokkerijen

De gemeente Deurne houdt de situatie rond nertsenfokkerijen nauwgezet in de gaten. Daarbij wordt ook de gemeente Helmond op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. Waar nodig zal Helmond het gesprek met Deurne over deze kwestie proactief aangaan.

Dat antwoorden burgemeester en wethouders op vragen van de fracties Lokaal Sterk en GroenLinks. Er leven grote zorgen over de omstandigheden in nertsenfokkerijen, ook omdat er nog weinig bekend is over het verspreidingsrisico van het coronavirus vanuit grote aantallen opeengepakte dieren.

Volgens het college loopt er op dit moment een onderzoek naar de coronabesmetting op twee nertsenfarms in de regio. Met het onderzoek wordt kennis verzameld over hoe het coronavirus zich bij dieren gedraagt. Deze kennis kan ook van belang zijn om meer te weten te komen over de verspreiding van het virus tussen mensen. In de laatste berichtgeving van het ministerie van LNV (25 mei 2020) is aangegeven dat het aannemelijk is dat twee medewerkers besmet zijn door een nerts.

GroenLinks vindt dat er iets moet gebeuren bij de nertsenfarm aan de Rijntjesdijk om het risico voor de Helmondse bevolking te verkleinen. Deze nertsenfokkerij ligt tegen Helmonds grondgebied aan.

Onderzoek

Burgemeester en wethouders verwachten eind deze week de uitslagen van een onderzoek, dat werd uitgevoerd op de drie locaties van de besmette nertsenbedrijven. Op basis van de resultaten kunnen veterinaire experts een inschatting geven of CoV-2 op de nertsenbedrijven op afzienbare tijd zal uitdoven of niet. Dan kunnen experts beoordelen wat het risico is van de besmette nertsenbedrijven voor de volksgezondheid. Aan de hand van dit advies bepaalt het ministerie de maatregelen, die nodig zijn om dit risico af te wenden. Alle denkbare maatregelen zullen daarbij worden overwogen.

Inmiddels is bekend dat de minister nog niet overgaat tot ruiming van de bedrijven. Vanuit Gemert-Bakel is een brandbrief gestuurd naar het ministerie waarin opgeroepen wordt om wel tot ruiming over te gaan.

 

Tip de redactie

Ditisonzewijk.nl – Helmond – Omroep Helmond

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@helmond.ditisonzewijk.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door Redactie Ditisonzewijk.nl Paula van Hout

Eindredacteur Ditisonzewijk.nl Helmond en Omroep Helmond

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *