Helder Helmond stelt vragen over Tozo regeling

Zelfstandige ondernemers in Helmond kunnen gebruiken maken van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige 0ndernemers (Tozo) als ze het zwaar hebben door de coronatijd. Na gesprekken met verschillende zelfstandige ondernemers heeft Helder Helmond vragen gesteld aan het College van Burgemeester en Wethouders over deze regeling.

In de brief aan het college laten, namens de partij, Alexandra Koolen en Martijn Rieter weten dat Helder Helmond begrijpt dat het een complexe opdracht is om in korte tijd 3880 aanvragen af te handelen. Daarnaast hebben ze zeven vragen gesteld aan het college:

  1. We krijgen de indruk dat er binnen Senzer per gemeente anders wordt omgegaan met de Tozoregeling. Zo zijn er brieven met verschillende inhoud opgestuurd vanuit hetzelfde Senzer. Ook blijkt dat ondernemers die later de Tozo-regeling hebben aangevraagd eerder een voorschot hebben gekregen dan collega-ondernemers die eerder deze regeling hebben aangevraagd. Klopt het dat er een verschil in aanpak is tussen de verschillende gemeentes? Zo ja, waar zit het verschil? Zo nee, is er een verklaring voor genoemde feiten?
  2. Het blijkt ook dat andere regio’s de Tozo-regeling anders aanpakken dan bij Senzer. Waarom kiest Senzer voor een 90% uitkering, in tegenstelling tot omliggende gemeentes die wel 100% uitkeren?
  3. Deelt het college onze mening dat het hanteren van een 90% regeling uiteindelijk alleen maar meer werk kost?
  4. Er is vertraging in het overboeken van de uitkeringen waardoor mogelijk een aantal ondernemers in de problemen komt. Ook constateren we dat er geen logica in het beleid is. Ondernemers hebben bijvoorbeeld voorschot 1 ontvangen en wachten meer dan 6 weken op het volgende voorschot. Ondernemers zitten daardoor in onzekerheid. Om hoeveel ondernemers gaat het die langer moeten wachten op hun voorschot? Welk beleid hanteert Senzer i.v.m. uitbetaling? Is het mogelijk een logisch beleid (iedere maand) te hanteren zodat ondernemers minder in onzekerheid verblijven?
  5. Sommige beroepsgroepen (horeca, kappers etc.) kunnen door de versoepelingen van het kabinet weer aan de slag terwijl andere beroepsgroepen (reis, binnensport etc.) nog steeds gebonden zijn aan de Tozo-regeling. Is het mogelijk om te werken met een prioritering per beroepsgroep? Zo nee, wat is de reden om hier niet voor te kiezen?
  6. Ook wordt de communicatie als verwarrend ervaren. Zoals gezegd worden er brieven met verschillende inhoud verstuurd. Daarnaast krijgen ondernemers steeds iemand anders als contactpersoon toegewezen. Is het mogelijk om ondernemers te koppelen aan een vast contactpersoon? Zo nee, wat is de reden om hier niet voor te kiezen?
  7. Het Rijk heeft de Tozo-regeling verlengd tot en met september. Tozo 2 gaat in na afloop van de huidige Tozo-regeling. Er is onduidelijkheid ontstaan wat dit precies inhoudt. Wat verstaat het college onder aflopen van Tozo 1? M.a.w kan Tozo 2 ook met terugwerkende kracht worden gekregen?

Spoedig antwoord

De partij vraagt in de brief ook of het college “gezien de actualiteit van het onderwerp de beantwoording zo spoedig mogelijk zal voldoen”. Het college geeft binnen een aantal weken schriftelijk antwoord op de vragen.

Tip de redactie

Ditisonzewijk.nl – Helmond – Omroep Helmond

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@helmond.ditisonzewijk.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door Redactie Ditisonzewijk.nl Liam Toll

Liam Toll volgt namens Ditisonzewijk - Helmond de Helmondse politiek en heeft tevens een wekelijkse column op deze site.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *