Obumu Nederland – Uganda

Adres: Tivoli 11
5708 CR Helmond
Telefoon: 06 38 83 94 57
E-mail:
Website: Obumu Nederland – Uganda
Facebook:

Obumu

De Stichting OBUMU Nederland-Uganda stelt zich het volgende tot doel:

MISSIE:

Het helpen van de bevolking met kleine projecten voornamelijk in Oeganda, zodat deze door zelfredzaamheid hun toekomst kunnen verbeteren. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt in achtergrond, huidskleur, religie of geslacht.

VISIE:

De stichting beoogt voor deze kleine projecten randvoorwaarden te scheppen zodat de plaatselijke bevolking na een initiële periode de projecten zelfstandig kan voortzetten. De stichting richt zich daarbij voornamelijk op vrouwen en kinderen. Belangrijk is daarbij dat gekozen wordt voor kleine projecten waarvan de plaatselijke bevolking heeft aangegeven daar behoefte aan te hebben. Dit alles met respect voor de normen en waarden van de plaatselijke bevolking.

DOEL:

Het in een aantal jaren zichtbaar maken dat de ondersteuning vanuit Nederland heeft geleidt tot verbetering van de leefomstandigheden van de bevolking, op lokaal niveau.

Laat ook anderen weten wat er speelt in uw eigen wijk!

Dit is niet ok