‘Gesprekken tussen gemeente en ondernemers waren nooit concreet’

De gesprekken tussen het college en een groep ondernemers over het stadion van Helmond Sport – waar het ED over schreef – waren in de basis niet concreet en daarom hoefde de raad er ook niet over geïnformeerd te worden. Dat laat het College van Burgemeester en Wethouders (B&W) weten in een brief aan de raad op 9 juni j.l.

De fracties van Helder Helmond; CDA Helmond; PvdA; 50Plus; Helmond Aktief en Bach plus stelden negentien vragen aan het college over de gesprekken die er volgens het ED zouden zijn geweest tussen het college en een groep ondernemers. De gemeenteraad is volgens de genoemde fracties nooit ingelicht over de gesprekken. Burgemeester en wethouders reageren in een brief aan de raad met tekst en uitleg. Op de vraag of de college-partijen wel op de hoogte waren gebracht, luidt het antwoord: “Nee, geen enkele fractie is op de hoogte gebracht. Het schetsplan is alleen besproken met het college.”

Plannen werden in 2017 al besproken

De gesprekken tussen de ondernemers en de gemeente hebben eind 2017 al plaatsgevonden. “Dit heeft in februari 2018 geleid tot een eerste schetsplan.” Volgens de zes eerder genoemde partijen zouden er in 2,5 jaar tijd 25 gesprekken plaatsgevonden hebben. Daaruit concludeerden de partijen dat de gesprekken

serieus waren, die aanname wordt door het college van Burgemeester en Wethouders niet gedeeld. “Op basis van het krantenbericht lijkt het alsof partijen intensief hebben gesproken over de planvorming, hetgeen niet het geval is. Het is juist dat er een aantal gesprekken heeft plaatsgevonden, maar dit is meer in de orde van grootte van 8 gesprekken En daarnaast zijn er ook telefonische contacten geweest.”

De ondernemers zouden bereid zijn geweest om 6 tot 7 miljoen te investeren waardoor ook de financiële positie van Helmond Sport zou verbeteren. “De plannen hebben niet geleid tot een concrete grondbieding van het consortium. Wel zijn er een aantal malen bedragen over tafel gegaan. Deze bedragen waren erg variabel en niet onderbouwd.”

De gemeenteraad komt vanavond om 18.30 uur bijeen om de gang van zaken te bespreken.

Tip de redactie

Ditisonzewijk.nl – Helmond – Omroep Helmond

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@helmond.ditisonzewijk.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door Redactie Ditisonzewijk.nl Liam Toll

Liam Toll volgt namens Ditisonzewijk - Helmond de Helmondse politiek en heeft tevens een wekelijkse column op deze site.

Dit artikel heeft 1 reactie

  1. Avatar
    Mario van Doorne Reply

    Net zoals ik dacht. Storm in een glas water. Gek dat dit verhaal juist nu door het ED gepubliceerd wordt. Wie is de bron? Toeval bestaat niet!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *