Gemeente probeert woonsituaties te verbeteren voordat het verslechterd

De gemeente erkent dat woonsituaties in de arme wijken van Helmond met de komst van kwetsbare bewoners, kunnen gaan verslechten. Maar, er wordt alles aan gedaan om dit te voorkomen. Dat zegt het College van Burgemeester en Wethouders als antwoord op vragen van GroenLinks Helmond.  De politieke partij stelde vragen naar aanleiding van een rapport over de woonsituaties in arme wijken van Nederland.

GroenLinks wilde van de gemeente weten of de woningbouwcoöperatie zich herkent in de situatie die geschetst wordt in het rapport van AEDES. “Samen met partners in het sociale domein zijn wij met de woningcorporaties in gesprek over de leefbaarheid in wijken en buurten. In het rapport worden situaties omschreven over kwetsbare mensen die bijvoorbeeld veel hulp nodig hebben en die niet zelfstandig kunnen regelen. In de prestatieafspraken is opgenomen dat gemeente, corporaties en huurdersorganisaties zich in zetten om de leefbaarheid en veiligheid te verbeteren in wijken en buurten waar deze onder druk staan,” legt de gemeente uit.

Bijdrages worden getoetst

De gemeente heeft prestatieafspraken gemaakt met de woningbouwcoöperatie waarin beschreven wordt wat de coöperaties moeten bijdragen aan de plannen van de gemeente. Er wordt nagedacht ov er de manier waarop het verbeteren van die leefbaarheid aangepakt moet worden. “Hierdoor worden ontwikkelingen tijdig gesignaleerd en kunnen deze aan de voorzijde worden aangepakt,” aldus de gemeente.

Tip de redactie ✔️
Ditisonzewijk.nl – Helmond – Omroep Helmond
Heb je een nieuws of agenda-item, leuke foto’s, video’s over Helmond en wil je het delen,
stuur ze dan in naar onze redactie!! Zo weten we wat er leeft en speelt in uw wijk!!
 E-mail: 
☎️ Telefoon: 088 166 67 00
Website:    www.ditisonzewijk.nl
Facebook: Ditisonzewijk-Helmond
Videokanaal: www.ditisonzewijk.tv

Tip de redactie

Ditisonzewijk.nl – Helmond – Omroep Helmond

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@helmond.ditisonzewijk.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door Redactie Ditisonzewijk.nl Liam Toll

Liam Toll volgt namens Ditisonzewijk - Helmond de Helmondse politiek en heeft tevens een wekelijkse column op deze site.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *