Gemeente Helmond helpt organisaties van evenementen

De gemeente Helmond gaat organisatoren van evenementen helpen. Organisaties hoeven voor de evenementen die verplaatst zijn, niet nog eens te betalen voor vergunningen. De betaalde kosten voor afgelaste evenementen worden terugbetaald. Ook kermisondernemers van de voorjaarskermis krijgen het geld terug dat ze betaalden voor standplaatsen. 

Kosten die zijn gemaakt voor uitvoeringen, bijeenkomsten of evenementen en die door de maatregelen vanwege de coronacrisis niet door kunnen gaan, worden vergoed. Ook op andere terreinen probeert de gemeente ondernemers en instellingen te compenseren voor verloren inkomsten en gemaakte kosten. Voor de jeugdzorg en hulpverleners die onder WMO vallen bijvoorbeeld. Daarvoor geldt een regeling waarbij omzetverlies en extra kosten worden vergoed in de periode van 1 maart tot 1 juni. Voor kwetsbare kinderen die nu niet naar school kunnen, is bijvoorbeeld speciale opvang geregeld.

Geen aanvragen

Culturele ondernemers en initiatiefnemers worden gevraagd geen nieuwe kosten te maken of verplichtingen aan te gaan. Indien mogelijk worden evenementen, uitvoeringen of bijeenkomsten verschoven naar later dit jaar of naar 2021. De gemeente neemt vooralsnog geen subsidieaanvragen meer in behandeling voor evenementen die dit jaar nog zouden moeten plaatsvinden. Pas als er redelijk zicht is op wanneer het normale leven weer op gang komt, wordt dat weer opgepakt. Culturele ondernemers en instellingen worden gevraagd hun belangrijkste knelpunten te delen. Daarmee probeert de gemeente inzicht te krijgen in wat er moet gebeuren om te helpen.

Economische maatregelen

Sinds twee weken geleden  het Ondernemersloket is gestart, is er met 465 ondernemers contact geweest, De meeste problemen hebben mensen met een kleinere onderneming en ZZP’ers. Er is veel vraag naar informatie over de verruimde regeling voor Bijstand voor Zelfstandigen (BBZ/Tozo) die via Senzer loopt. Uit gegevens van Senzer blijkt dat hiervoor inmiddels 1657 aanvragen zijn gedaan. Die komen van ondernemers vanuit de hele arbeidsmarktregio (Peelgemeenten + Geldrop-Mierlo). De 1,1 miljoen euro die Helmond van het rijk heeft ontvangen om ondernemers te steunen, wordt overgeheveld naar Senzer. Deze organisatie gaat het geld verdelen.

Voorlopig zijn er geen vergaderingen van de gemeenteraad. Via diverse (creatieve) vormen van communicatie proberen burgemeester en wethouders met de raadsleden in contact te blijven. Dinsdag 7 april praten fractievoorzitters van alle politieke partijen met elkaar over zaken die spelen. “En uiteindelijk zijn we ervan overtuigd dat Helmond – een stad die gewend is om met tegenslagen om te gaan, ook sterker uit deze onverwachte en onvoorspelbare tijd zal komen. Daar is onze inzet op gericht”, schrijven burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad.

Foto: Ook kermisondernemers worden door de gemeente Helmond ondersteund.

 

Tip de redactie

Ditisonzewijk.nl – Helmond – Omroep Helmond

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@helmond.ditisonzewijk.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door Redactie Ditisonzewijk.nl Paula van Hout

Eindredacteur Ditisonzewijk.nl Helmond en Omroep Helmond

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *