Evenementensubsidies 2019: fors meer subsidie toegekend

Evenementen zijn belangrijk voor levendigheid in de stad. Het college heeft het evenementenbudget voor 2019 verdrievoudigd: van €150.000 naar €450.000 per jaar. Een groot deel daarvan, €335.000, gaat naar reguliere evenementen. De subsidies voor de reguliere evenementen in 2019 zijn nu verdeeld. Belangrijke criteria bij de toekenning van de subsidies zijn duurzaamheid, de aantrekkelijkheid voor jongeren en de mate waarin een evenement een (boven)regionale uitstraling heeft. Aan 22 evenementen wordt een subsidie toegekend. Het hoogste subsidiebedrag gaat naar Urban Matterz.

 

In totaal 29 organisatoren vroegen subsidie aan; dat zijn er twee minder dan in 2018. Het aangevraagde bedrag overschreed met €557.000 ruimschoots het beschikbare budget. De beoordeling van de aanvragen wordt gedaan door een onafhankelijke adviescommissie aan de hand van een beoordelingskader. Het college heeft het advies van de commissie vrijwel geheel overgenomen. Aan 22 organisatoren is een evenementensubsidie toegekend. Het hoogste subsidiebedrag, €50.000, is voor Urban Matterz. Drie evenementen krijgen een bedrag van €30.000: het Kasteel van Sinterklaas, de Kasteeltuinconcerten en het Berkendonk festival. De overige organisatoren ontvangen bedragen variërend tussen €20.000 en €400.

 

Oorspronkelijk was €275.000 euro beschikbaar voor reguliere evenementen. Daardoor zouden meerdere evenementen die wel voldoen aan de minimale score van 50 punten buiten de boot vallen. Door te schuiven binnen het totale budget voor ‘festiviteiten’ komen deze evenementen alsnog voor subsidie in aanmerking. Alle evenementen met een voldoende score én een positief advies van de commissie ontvangen daardoor subsidie. Het totale subsidiebedrag komt uit op €335.000. Hiermee zijn de middelen voor dit jaar in beginsel uitgeput.

 

Uitzonderingen

  • Tech Stories komt niet voor subsidie in aanmerking omdat het niet voldoet aan de co-financieringsvoorwaarde.
  • Kunst met een grote ‘P’ wordt vanwege de aard en doelstelling van de activiteit ondersteund op basis van de ‘Nadere regels subsidie amateurkunst Helmond 2009’.
  • De aanvraag van Brandefood Brandevoort voldoet aan de voorwaarden van een wijkevenement en krijgt een maximale subsidie van €2.500,- vanuit het budget wijkevenementen.
  • De Boeremèrt Brouwhuis krijgt dit jaar net als de afgelopen jaren een subsidie van €3.500 vanwege de lange traditie van het evenement en het belang voor de wijk Brouwhuis.

 

Meer informatie over het aanvragen van een evenementensubsidie is te vinden op www.helmond.nl/subsidies.

 

Het overzicht van aangevraagde en toegekende subsidies ziet er als volgt uit:

 

  Naam evenement Subsidie­aanvraag Budget
regulier
Budget
alternatief
Totaal
1 Urban Matterz 50.000 50.000
2 Kasteel van Sinterklaas 30.000 30.000
3 Kasteeltuinconcerten 40.000 30.000
4 Berkendonk Festival 50.000 30.000
5 Cacao aan de Kade 30.000 20.000
6 Bluesroute 16.000 16.000
7 Nacht van Cultuur 20.000 20.000
8 Schaatsen in Helmond 30.000 20.000
9 Drakenbootfestival 30.000 20.000
10 Mobiel Erfgoed Festival 42.350 20.000
11 Triathlon Brabant 10.000 10.000
12 H2O Festival 30.000 10.000
13 Helmond Live 16.000 10.000
14 Dickensnight 10.000 10.000
15 Braverun 30.000 10.000
16 Blaasfestijn 5.500 5.000
17 Tech Stories 5.100 0
18 Helmondse Lichtjesparade 6.000 5.000
19 Franse Markt 15.000 5.000
20 Straat- en zaalvoetbal 4.000 400
21 Helmond laat je horen 30.000 5.000
22 Kunst met een grote ‘P’ 4.220 0 1.709
23 HIT Canoepolo 7.500 0
24 Boeremèrt Brouwhuis 5.000 3.500
25 Brandefood Helmond 10.000 0
26 Arte for India 8.160 0
27 Zeilwedstrijd Berkendonk 950 0
28 Brandefood Brandevoort 20.000 0 2.500
29 Helmond Troef 1.175 0
subtotaal € 557.000  329.900     
  subtotaal      4.209  
Totaal       € 334.109

Tip de redactie

Ditisonzewijk.nl – Helmond – Omroep Helmond

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@helmond.ditisonzewijk.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door Gemeente Helmond afd. Persdesk

Bron: Gemeente Helmond afd. Communicatie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *