Ervaringen van stagiairs bij Stadsleerbedrijf Helmond

Ervaringen van stagiairs bij Stadsleerbedrijf Helmond
Het Stadsleerbedrijf biedt leerplekken aan inwoners die niet zelfstandig op korte termijn betaald werk of vrijwilligerswerk kunnen vinden. De deelnemers ondersteunen maatschappelijke organisaties en verenigingen in hun wijk of stad. Door het uitvoeren van vrijwilligerswerk zetten de deelnemers stappen in het kader van meedoen en leren; in de situatie van statushouders geldt dat ook voor integratie en inburgering.

Opleiding en ervaring opdoen
De deelnemers krijgen persoonlijke begeleiding door een HBO Ontwikkelcoach in opleiding. De stagiairs komen van diverse opleidingen en via hun stage kunnen zij praktijkervaring opdoen. Zij worden begeleid door een ervaren beroepskracht en ontwikkelen tijdens hun stage competenties zoals: coachen, begeleiden, trainen, voorlichten, netwerken en samenwerken met diverse organisaties. Een gesprekje met enkele stagiairs: Luca, Vivian, Bastiaan, Matthijs en Koen levert een goed inzicht in de werkzaamheden die zij tijdens hun stageperiode verrichten.

De stagiairs volgen allemaal een opleiding bij Fontys Hogescholen. Enkele stagiairs volgen de  studierichting Sociale studies en anderen Toegepaste psychologie. Het verschil leggen ze uit: de studierichting Sociale studies bevat meer hulpverlening en Toegepaste psychologie is meer onderzoekgericht. De stagiairs van Sociale Studies lopen een jaar stage, de Toegepaste Psychologie studenten een half jaar.

Zij coachen de deelnemers van Stadsleerbedrijf. Hun werkzaamheden hangen af van hun eigen leerdoelen en van de mensen die zij begeleiden. De doelgroep: mensen met achterstand op de arbeidsmarkt, statushouders, mensen met psychische problemen en cliënten van Senzer.

Het traject begint met een intake. Dit voert de coördinator eventueel met de HBO ontwikkelcoach. Hierna wordt gezocht naar een plek waar de deelnemer zich fijn voelt en kan leren. Na drie maanden vindt een middenevaluatie plaats. Na zes maanden de eindevaluatie. In het traject van zes maanden heeft de deelnemer afspraken met de HBO ontwikkelcoach om aan persoonlijke doelen te werken.

Veel zelfstandigheid tijdens stageperiode
Zonder uitzondering roemen ze de vrijheid, diversiteit en het zelfstandig werken tijdens hun stages. ‘En het met heel veel verschillende mensen werken, daar leren we heel erg veel van’, benoemt een van hen. Een van de moeilijkheden tijdens hun stages benoemen ze de taalbarrières: veel deelnemers zijn statushouders en dat kan soms wat verwarring geven en de moeilijkheid om dieper in de problemen te kunnen ingaan. Daar krijgen ze uiteraard hulp bij van de coördinatoren van Stadsleerbedrijf. Ook kunnen ze elkaar helpen bij problemen, het contact onder de stagiairs onderling is erg goed.

Praktische stage
De stagiairs zijn het over het volgende eens: ze ervaren geen moeilijkheden met de deelnemers, ze kunnen uitstekend contact maken. Natuurlijk vergt dat ook aanpassingen bij henzelf: ‘We moeten ons natuurlijk ook een beetje aanpassen aan de persoon die we voor ons hebben. De stageplek sluit goed aan bij onze minorkeuze, het coachen spreek ons erg aan. Het is ook een stage gericht op de praktijk: niet alleen praten maar dingen doen, regelen en de vrijheid krijgen om je verantwoordelijkheid te nemen. Verder biedt onze stage nog de mogelijkheid deel te nemen aan aanvullende cursussen zoals het ‘Leren met LEV-certificaat’ en geeft het ons voldoende tijd om aan de schoolopdrachten te werken. Niet onbelangrijk: deze stage staat natuurlijk uitstekend op onze CV.’

Stagelopen bij Stadsleerbedrijf
Stagelopen bij Stadsleerbedrijf wordt door de stagiairs als heel leuk en leerzaam ervaren. Ook de platte organisatie met korte lijnen spreekt hen erg aan. Als we vragen hoe ze de organisatie omschrijven komen ze lachend met een bekende (LEV)spreuk: ‘Leven en verbinden’. En als we het hebben over missie, visie en doel dan is opnieuw het antwoord eensluidend: ‘De zelfredzaamheid in de maatschappij van Helmond te verhogen. We moeten er met z’n allen voor zorgen dat de mensen niet geïsoleerd raken in de samenleving. Mensen die niet werken hebben doorgaans een kleinere groep sociale contacten en dat heeft gewoonlijk ook effect op de kinderen van deze mensen. Dat moeten we zien te voorkomen.’

De stagiairs zijn pas tevreden over hun stageprojecten wanneer de door hen begeleide deelnemer tevreden is, dat hij of zij het gevoel heeft onder hun leiding een ontwikkeling te hebben doorgemaakt. En hun grootste uitdaging? ‘Het is extra moeilijk als je een deelnemer krijgt toegewezen waarvan je merkt dat deze niet of slecht gemotiveerd is. Je moet dan alles op alles zetten om te proberen deze te motiveren om het project toch met een goed resultaat te kunnen afsluiten. Maar ook als we alleen hele kleine stapjes hebben gemaakt, dan zijn we tevreden,’  besluit het vijftal.

stadsleerbedrijf-logo-helmond

Tip de redactie

Ditisonzewijk.nl – Helmond – Omroep Helmond

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@helmond.ditisonzewijk.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door Stadsleerbedrijf Helmond

Het Stadsleerbedrijf biedt leerplekken aan inwoners die niet zelfstandig betaald werk of vrijwilligerswerk kunnen doen. Dit doen we samen met inwoners en partners in Helmond. De deelnemers ondersteunen maatschappelijke organisaties en verenigingen in hun wijk of stad. Zo helpen ze bijvoorbeeld ouderen met boodschappen doen of helpen ze mee in de keuken van een wijkhuis. Het Stadsleerbedrijf Helmond is onderdeel van het speerpunt Sociale Stad van gemeente Helmond met als ambitie: alle inwoners kunnen meedoen, rondkomen en vooruitkomen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *