Elkerliek start speciaal programma geboortezorg

Elkerliek start een zogeheten waardegedreven zorgprogramma geboortezorg samen met 15 andere regionale SAZ ziekenhuizen en eerstelijns verloskundigen. 
Bijzonder is dat bij het Elkerliek vanaf het begin ook eerstelijns verloskundigenpraktijken betrokken zijn. Door onderlinge uitwisseling van goede voorbeelden verbeteren de deelnemers de geboortezorg nog verder en zetten zo weer een volgende stap richting integrale geboortezorg.

Waardegedreven zorg is het werken aan betere kwaliteit en betere gezondheid tegen lagere kosten voor mensen met complexe en/of meervoudige aandoeningen. Een groep zorgaanbieders werkt daarin op een gecoördineerde manier samen.

Op 10 juni kwamen ruim 70 zorgprofessionals, zoals gynaecologen en eerste- en tweedelijns verloskundigen uit 16 regio’s online bijeen in een bijeenkomst als start van het programma. In deze bijeenkomst zijn de prestaties van de deelnemende organisaties besproken.

De deelnemers gaan op basis van de verworven inzichten verbetertrajecten opzetten, niet alleen in het ziekenhuis, maar over de hele keten. Gedurende 18 maanden blijven zij kennis met elkaar uitwisselen en bij elkaar in de keuken kijken om van elkaar te leren.

Bijzonder aan het programma:

  • Deelname aan het programma leidt niet tot extra registratielast.
  • Deelname van zo’n groot aantal ziekenhuizen en regionale samenwerkingsverbanden (VSV’s/IGO). De regionale SAZ ziekenhuizen zijn onderling goed te vergelijken, ook al hebben ze elk hun eigenheid. Ze hebben een vergelijkbare organisatie van zorg, soort patiënten en verankering in de regio.
  • De samenwerking met de eerstelijns verloskundigenpraktijken, waardoor de organisaties kunnen gaan kijken naar de opbrengsten en waardevermeerdering over de gehele keten. Streven is dat alle deelnemende ziekenhuizen deelnemen met de eerstelijns verloskundigenpraktijken uit hun VSV/IGO.
  • De unieke uitwisseling en het leren van elkaar leidt tot kwalitatief betere zorg voor de zwangere vrouw en haar kindje.

De deelnemende SAZ ziekenhuizen zijn:

ADRZ; Antonius Zorggroep, Beatrixziekenhuis – Rivas Zorggroep, Bravis ziekenhuis, Elkerliek ziekenhuis, Laurentius ziekenhuis, Saxenburgh Medisch Centrum, SJG Weert, St. Anna Ziekenhuis, Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis, Streekziekenhuis Koningin Beatrix, Treant zorggroep, Tjongerschans ziekenhuis Heerenveen, Zaans Medisch Centrum, Ziekenhuis Amstelland, Ziekenhuis Rivierenland Tiel

De deelnemende verloskundigenpraktijken zijn hier terug te vinden op de SAZ-website

Tip de redactie

Ditisonzewijk.nl – Helmond – Omroep Helmond

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@helmond.ditisonzewijk.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door Redactie Ditisonzewijk.nl Paula van Hout

Eindredacteur Ditisonzewijk.nl Helmond en Omroep Helmond

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *