Elkerliek komt met een nieuw revalidatieprogramma

Het Elkerliek Ziekenhuis, de Zorgboog, Zorgboog in Balans en Libra Revalidatie hebben gezamenlijk een nieuw revalidatieprogramma opgezet voor mensen die een beroerte (CVA) hebben gehad en kampen met onzichtbare gevolgen die veel impact kunnen hebben. Deze groep patiënten wordt dankzij de nauwe samenwerking sneller herkend en krijgt sneller de best passende zorg, zo dicht mogelijk bij huis.

Bij de startbijeenkomst voor dit programma waren de reacties al zeer lovend. Marielle van de Aa (46), kreeg zelf vijf jaar geleden een herseninfarct, zij vertelde bij de startbijeenkomst over haar ervaringen. ‘Ik had graag gewild dat een initiatief als dit toen al bestond. Toen ik weer naar huis mocht dacht ik dat alles weer redelijk normaal zou worden. Weer terug naar mijn werk, mijn gezin met jonge kinderen. Maar terug naar mijn baan lukte niet, ik had veel minder energie en thuis liep het ook niet lekker. Ik dacht zelf dat ik een depressie had. Ik had geen idee waar ik terecht kon, heb van alles gegoogeld en geprobeerd. Ik heb het erg gemist dat er geen begeleiding meer was toen ik naar huis ging en herkenning van de gevolgen.’

Aan de wieg van deze aanpak stond onder andere Nicole Maas, tevens revalidatiearts Libra/Elkerliek: ‘Mensen die een CVA hebben gehad krijgen na een tijdje te horen: wat heb jij geluk gehad, je ziet er goed uit! Maar er is -vaak onzichtbaar- zoveel veranderd. De begeleiding en behandeling van die gevolgen, moet echt op maat zijn. Dat hangt af van de ernst van de gevolgen, maar ook van de leeftijd en of iemand nog werkt. Het gaat deels om een rouwproces dat we niet kunnen versnellen. We kunnen wel vroeger, vanuit heel brede expertise, gezamenlijk kijken wat mensen aan inzichten, handvatten en behandeling nodig hebben om zo goed mogelijk te herstellen en zo fijn mogelijk te leven.’

Een huisarts die als toehoorder bij de startbijeenkomst was: ‘Deze mensen komen pas bij mij als ze vastlopen. Het is fijn dat zij nu eerder gezien worden en dat ook wij een ingang hebben.’ En ook Eveline de Bont, voorzitter Raad van Bestuur bij het Elkerliek is trots dat ‘haar’ ziekenhuis hier aan deel neemt: ‘Ik ben trots dat het de professionals gelukt is om het idee vast te blijven houden en het zover te krijgen. Iedereen wil het samen voor patiënten beter doen waar dat kan. Maar hoe alles georganiseerd is, sluit daar vaak niet op aan. Het moet het nieuwe normaal worden: samen in een netwerk het beste voor de bewoners van Helmond en De Peel.’

Wil van de Laar, bestuurder bij de zorgboog is erg blij dat er zo’n goede samenwerking is tussen de bestuurders van de verschillende organisaties. ‘Bij goede ideeën zoals dit kun je eindeloos belemmerd worden door de vraag: wie gaat dit betalen? Om dat te doorbreken moet je soms buiten het systeem om durven denken met elkaar. De relatie tussen de betrokken bestuurders is dan heel belangrijk. Ik ben heel blij en trots dat we echt een fantastische club bestuurders in deze regio hebben.’

Onzichtbare klachten

Jaarlijks krijgen in Nederland zo’n 40.000 mensen een CVA. In de regio Helmond zijn dat 360 mensen.  Een overgrote meerderheid van deze mensen kampt na ontslag uit het ziekenhuis met verschillende onzichtbare problemen. Het gaat bijvoorbeeld om problemen met het denkvermogen, stoornissen in gedrag en emoties of vermoeidheid. Dat zorgt onder andere voor langdurig ziekteverzuim, overbelasting van mantelzorgers en veel nieuw bezoek aan het ziekenhuis.

Voor die laatste groep patiënten was het tot nu toe erg lastig om passende zorg en begeleiding te vinden. In het ziekenhuis lijkt het allemaal goed te zijn maar thuis lopen ze tegen gevolgen aan.De begeleiding van huisarts en therapeuten vanuit de thuissituatie blijken vaak niet voldoende of is te versnipperd.

Expertise gekoppeld en gedeeld

In de nieuwe samenwerking wordt de expertise van de revalidatiearts, neuropsycholoog, ergotherapeut, CVA verpleegkundige, logopedist en fysiotherapeut gekoppeld in nauwe samenwerking met het netwerk van huisartsen. Vitaliek wordt daarbij het expertisecentrum voor CVA-revalidatie. Heeft een patiënt na de ziekenhuisopname en de controleafspraak last van onzichtbare klachten? Dan verwijst de neuroloog naar het samenwerkingsverband.

Een CVA-verpleegkundige gaat op huisbezoek en een revalidatiearts en neuropsycholoog beoordelen wat de patiënt nodig heeft om zo vroeg mogelijk de juiste behandeling op de juiste plek te krijgen. Deze aanpak zorgt ervoor dat patiënten snel meer inzicht in de onzichtbare gevolgen van het CVA krijgen en voorkomt daarmee later in het traject veel onnodige problemen voor de patiënt en onnodige (dure) zorg.  Deze week was de officiële startbijeenkomst met alle betrokken partijen. De komende maanden geldt als pilot voor 30 patiënten. Met die ervaringen wordt gekeken wat de aanpak oplevert, hoe de samenwerking verder verbeterd kan worden en wellicht uitgebreid kan worden naar andere aandoeningen. Ook is het de bedoeling dat huisartsen na de pilot rechtstreeks kunnen verwijzen naar dit nieuwe samenwerkingsverband.

Juiste Zorg Op Juiste Plaats

Deze nieuwe aanpak sluit helemaal aan op de landelijke ontwikkeling ‘Juiste Zorg Op Juiste Plaats’ waarbij de patiënt centraal staat in het netwerk van zorgverleners met als doel om betere zorg te verlenen en duurdere zorg te voorkomen. ZonMw, organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie, heeft een  startsubsidie van 37.500 euro gegeven voor deze vernieuwende aanpak.

Tip de redactie

Ditisonzewijk.nl – Helmond – Omroep Helmond

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@helmond.ditisonzewijk.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door Elkerliek Ziekenhuis

Het Elkerliek ziekenhuis is een modern, algemeen ziekenhuis. Wij zorgen voor je, op drie locaties in de regio. In Helmond staat de hoofdvestiging: het centrum voor langdurige en intensieve zorg, complexe operaties en poliklinische hulp. Ook vind je hier de Spoedeisende Hulp en Eerste Hart Hulp.

Dit artikel heeft 1 reactie

  1. Avatar
    Laurens Swanenberg Reply

    Heel goed initiatief! Heb zelf 5 jaar geworsteld voordat ik een goede balans had. Nu nog dagelijks bezig om de valkuilen te ontwijken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *