Eindrapport Burgercoöperatie De Rijpel

De Werkgroep BC De Rijpel rondt haar haalbaarheidsonderzoek voortijdig af. In de oorspronkelijke planning zou dit sowieso einde juni gebeuren, maar het Coronavirus stuurde ook deze plannen in de war. Straatonderzoek en presentaties zijn er mede om die reden niet van gekomen. Echter, zoals in Hofkompas van juni 2020 werd vermeld, is ook de minimale respons op onze ideeën een belangrijke reden om de koers te verleggen. Voor nu is een drietal ontwikkelingen vermeldingswaardig.

  1. De enquête Tennispark ’t Lobke, welke door de Werkgroep BC De Rijpel werd ondersteund, is per 1 juli 2020 beëindigd. Onze insteek was de bestemming van het verlaten tenniscomplex. In concreto wilden wij graag weten of er überhaupt interesse bestaat, vooral in de directe omgeving, om een collectieve wijkmoestuin op de locatie van het tennispark te realiseren. De resultaten worden door de initiatiefnemers zelf gepubliceerd, maar we kunnen hier wel verklappen dat animo voor een moestuin aan de Nemerlaerhof zo’n beetje op 50% blijft hangen. Niet erg overtuigend dus.
  2. De Werkgroep BC De Rijpel rondt een eindrapport af per 1 juli 2020 met betrekking tot wat officieel heet: “een haalbaarheidsonderzoek naar de oprichting van een burgercoöperatie in en voor de wijk Rijpelberg”. Waarschijnlijk is een burgercoöperatie voor velen een té abstract begrip en te ver van het bed. De bakens worden verzet van een strategisch onderzoek naar een meer praktische invulling.Ten gevolge van deze stap komt ook punt 1 in een ander licht te staan.Het gaat te ver om het rapport hier te behandelen. Het Burgercooperatie De Rijpel – Haalbaarheidsonderzoek Eindrapport biedt zowel een uitgebreide analyse en inventarisatie van opties als conclusies en aanbevelingen om tot een burgercoöperatie te geraken. Het bevat een weerslag van de stappen die we vanaf september 2019 hebben gezet. Het eindrapport is digitaal beschikbaar en HIER te downloaden.
  3. Ook per 1 juli 2020 wijzigt het doel van de Werkgroep BC De Rijpel. We kunnen met de nieuwe agenda enkele nieuwe enthousiastelingen gebruiken.De nieuwe kerngroep gaat trachten een knooppunt van activiteiten ofwel een Event Hub op te starten, waarin zoveel mogelijk events, acties en activiteiten worden gebundeld, die in, voor en door de wijk Rijpelberg worden georganiseerd. Zie het als een soort “denk en doe tank”, waarin bestaande initiatieven zo mogelijk worden geïntegreerd en nieuwe ideeën onder eigen vlag ontwikkeld.

Uiteraard zijn alle ontwikkelingen in lijn met de doelstellingen en structuurvisie vanuit het eerder genoemde haalbaarheidsonderzoek en wordt deze Event Hub een eerste stap in de richting van een burgercoöperatie. Kennis, ervaring, middelen én mensen komen slim tezamen op één plek!

Waar we naar toe willen verandert dus niet, wel de route er naar toe. Zo kan het zijn dat parallel aan de Event Hub meer praktische initiatieven worden gestart. Gedetailleerde informatie mag u van ons verwachten na de zomer. We houden u op de hoogte!

De oproep voor input van de kant van de wijk zelf blijft, al willen we ons vanaf nu richten op hele praktische zaken. Heb je (flarden van of uitgewerkte) ideeën of wil je de Event Hub komen versterken? Twijfel niet en bel/app naar 06-22545594 of mail naar redactie@bcderijpel.nl.

 

Tip de redactie

Ditisonzewijk.nl – Helmond – Omroep Helmond

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@helmond.ditisonzewijk.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door Burgercoöperatie De Rijpel

Burgercoöperatie De Rijpel Is een coöperatieve vereniging van en voor wijkbewoners uit de wijk Rijpelberg.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *