Toch Lintjesregen in Helmond maar dan anders

De jaarlijkse lintjesregen op de dag voor Koningsdag gaat wel door, maar anders. Dus ook burgemeester Elly Blanksma van Helmond moet het anders aanpakken vanwege de coronacrisis. Alle burgemeesters nemen op 24 april persoonlijk contact op met de burgers die een Koninklijke Onderscheiding ontvangen.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft dat besloten. Landelijk gaat het om ongeveer drieduizend burgers die een lintje krijgen. Hoeveel dat er in Helmond zijn, zal later blijken. De burgemeester gaat op 24 april telefonisch vertellen  ‘dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd om hen te benoemen in een ridderorde’.

Staatscourant

In het Caribisch deel van het Koninkrijk zullen de gouverneurs en gezaghebbers contact opnemen met de gedecoreerden. In de middag komt vervolgens een speciale editie van de Staatscourant uit. In die krant staan alle namen van de gedecoreerden.

Andere datum

Omdat de daadwerkelijke uitreiking van de versierselen op 24 april niet plaats kan vinden, wordt gezocht worden naar één landelijk moment waarop dat alsnog kan gebeuren. En dan wel in het bijzijn van familie, vrienden en collega’s van de gedecoreerden. Wanneer dit zal zijn, is mede afhankelijk van het verloop van het Coronavirus.

De Kanselarij der Nederlandse Orden beoogt hiermee dat diegenen die zich op bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving, toch worden gewaardeerd.

Tip de redactie

Ditisonzewijk.nl – Helmond – Omroep Helmond

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@helmond.ditisonzewijk.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door Redactie Ditisonzewijk.nl Paula van Hout

Eindredacteur Ditisonzewijk.nl Helmond en Omroep Helmond

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *