Het netwerk ‘Peel Duurzaam Gezond’ (PDG) was op 22 januari te gast op de luitenant-generaal Bestkazerne in Vredepeel.

Na de ontvangst met een lunchbuffet volgde het plenaire gedeelte dat werd geopend door Dagvoorzitter Jord Neuteboom.

Er waren een aantal interviews onderandere met Luitenant Kolonel Jos Kuijpers;
“Spreek hardnekkige vooroordelen maar eens uit, benoem ze en maak ze bespreekbaar. Dán kom je verder met elkaar.”
“Ga omwille van de lieve vrede confrontaties aan.

Eveline de Bont van het Elkerliek merkte op: “Hoe krijgen we regie in de regio, hoe kunnen we samenwerken – Het “Leger is een goed partner om van te leren.”

De zorg en welzijnsorganisaties die van dit netwerk deel uit maken, gingen in gesprek met elkaar en andere stakeholders over samenwerking.
En dit is belangrijk, want allen hebben te maken met een groeiende zorgvraag, een tekort aan ‘handjes’ en krappe budgetten.

Inspiratiebron was daarbij de manier waarop het Defensie Grondgebonden Luchtverdedigingscommando samenwerking heeft vormgegeven, tussen verschillende krijgsmachtsdelen, met andere defensieonderdelen en collega’s uit andere landen.

Op de bijeenkomst werden ook mooie samenwerkingsprojecten van Peel Duurzaam Gezond zelf besproken.
Zoals bijvoorbeeld: de organisatie van acute zorg, de opleiding en werving van personeel (Zorgcampus) en het wijkgerichte werken,
waarbij de proeftuin Ruwaard een inspiratiebron is en we in Deurne en Helmond daarmee een start gaan maken.
Ook gaan we door met de gezamenlijke innovation challenges.

In PDG participeren het Elkerliek, GGZ OostBrabant, GGD Zuidoost Brabant, LEVgroep, Savant, ORO, Zorgboog, de regionale huisartsenvereniging, Zorgbelang, Sint Annaklooster en Bijzonder Jeugdwerk.
Een open samenwerking waarbij ook anderen bij projecten kunnen aansluiten. Alles gericht op een gezonde Peelregio.

De eerste spreker van deze middag was luitenant kolonel Derek Zielman: Hij sprak over de samenwerking binnen Defensie en er werd een filmpje van de koninklijke landmacht vertoond
“Kijk niet naar de verschillen, maar naar de overeenkomsten. En ga van daaruit samenwerken.” “Je bent samen een team, en staat samen voor een taak”

Namens de ORO sprak Jan Roelofs over Zorgcampus De Peel: “Doen is het nieuwe denken. Benut de kracht van het netwerk. Denk in mogelijkheden.”

Verderop in de middag kon men in het kazernegebouw ook deelnemen aan de onderstaande workshops.:

1. Samenwerken op de arbeidsmarkt. Zorgcampus De Peel. Hoe kunnen we het tekort aan personeel oplossen?
2. Samenwerken in de wijk: Wat leren we van proeftuin de Ruwaard?
3. Samenwerken op innovatie: vernieuwde manieren van werken om de (jeugd)zorg betaalbaar te houden.
4. Samenwerken in de acute zorg: Hoe werken we goed en efficiënt samen in de keten?
5. Samenwerken als Raden van Toezicht: ontmoetingssessie met een gesprek over netwerk governance

Bij de afsluitingsborrel kreeg luitenant kolonel Zielman een kunstwerk aangeboden dat vervaardigd werd door cliënten van ORO.

De eerste Stakeholdersbijeenkomst op de kazerne in Vredepeel bleek geslaagd en smaakt beslist naar meer. In dit bericht kun je terugkijken met een impressiefilmpje.


 

Tip de redactie

Ditisonzewijk.nl – Helmond – Omroep Helmond

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@helmond.ditisonzewijk.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door GGZ Oost Brabant

Wij staan voor 'gezondheid die je je eigen familie gunt' en zijn er voor burgers met complexe psychische zorgvragen. Voor hen bieden wij veilige menslievende zorg 'in het Brabantse land'.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *