De VVD en het afvalbeleid in Helmond

Vorige week werd het afvalbeleid van Helmond besproken tijdens een informatieve raadsbijeenkomst. Op dit moment wordt 51% van het Helmondse afval hergebruikt, terwijl de gemeente het doel heeft gesteld om 65% hergebruik te bereiken. Dit doel is dus nog niet bereikt en we zullen stappen moeten ondernemen om hier aan te voldoen.

Het hergebruiken van afval is op de eerste plaats duurzaam. Daarnaast stijgen de kosten om restafval te verwerken flink. Als de hoeveelheid restafval de huidige omvang blijft behouden, dan zullen de kosten van de afvalstoffenheffing in de toekomst alleen maar blijven stijgen. Dit raakt ons allemaal in onze portemonnee. Er is dus een verandering nodig.

De mogelijke oplossingen:
Tijdens de bijeenkomst kwam met name naar voren dat er nog veel GFT-afval tussen ons restafval zit. Op dit vlak is er nog een flinke winst te behalen om het hergebruik percentage te verhogen. Om deze reden zoekt de gemeente mogelijkheden om het scheiden van afval bij de Helmondse huishoudens te verbeteren. De wethouder legde hierbij mogelijkheden voor om dit bereiken, zoals:
1.Het restafval moet je weggooien in een algemene verzamelcontainer in je omgeving, GFT en oud papier blijft opgehaald worden aan huis (omgekeerd inzamelen).
2. Het aantal keren dat je restcontainer geleegd wordt verminderen (frequentie verlagen);
3. Je betaalt per keer dat je restcontainer geleegd wordt (prijsprikkel);

Onze reactie op deze oplossingen:
Vooropgesteld is het belangrijk om onze inwoners goed te informeren over hoe ze afval kunnen scheiden. Soms weet men niet dat wat ze in hun restcontainer gooien ook in een andere afvalbak mag.

Het omgekeerd inzamelen is voor de VVD fractie, geen optie. Het plaatsen van centrale verzamelcontainers is duur en het geeft veel ongemak voor onze inwoners.

De optie voor het verlagen van de frequentie is qua dalen van de afvalkosten interessant. Het minder vaak ophalen van de restcontainer (bijvoorbeeld eens per vier weken) levert een besparing op van € 9,00 per huishouden. Echter, zien wij als fractie veel nadelen bij dit systeem. Er zijn veel huishoudens in Helmond die niet vier weken uit de voeten kunnen met hun restcontainer. Denk bijvoorbeeld aan jonge gezinnen.

Tenslotte is er gesproken over het hanteren van een prijsprikkel. Als fractie zien wij deze optie graag verder uitgewerkt worden. Huishoudens die hun afval goed scheiden zullen hierdoor minder betalen aan afvalkosten, terwijl de huishoudens die hun afvalscheiding kunnen verbeteren hiertoe geprikkeld worden. De leus “de vervuiler betaalt” sluit hierbij aan. Tijdens de bijeenkomst is er steeds gesproken over het betalen per keer dat een restcontainer wordt geleegd. De fractie heeft de wethouder daarnaast ook gevraagd de optie om te betalen op basis van gewicht te onderzoeken.

In september komt dit onderwerp terug op de agenda. Op dat moment stellen we de definitieve kaders vast als gemeenteraad.
Heb je ideeën of tips? Dan horen wij die graag.

Michael Akkers (m.akkers@raad.helmond.nl)
Raadslid VVD Helmond

Link naar de Kadernotitie Afvalbeleid

Tip de redactie

Ditisonzewijk.nl – Helmond – Omroep Helmond

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@helmond.ditisonzewijk.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door VVD Helmond

De Helmondse VVD is het lokale gezicht van de grootste landelijke partij en maakt deel uit van het Lokaal Netwerk VVD Peelland.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *