De geschiedenis voor de rechtbank

De 73e  editie van Kunstlokaal42 vindt plaats op woensdag 16 oktober, 21.00 uur.

De drieënzeventigste editie van Kunstlokaal42 staat geheel in het teken van geschiedenis. Al jaren lang wordt in oktober de Maand van de Geschiedenis gehouden. Kunstlokaal42 sluit zich hierbij graag aan. Te gast is emeritus hoogleraar geschiedenis van de Europese expansie en de daarmee verbonden migratie, voorheen verbonden aan Universiteit Leiden, Piet Emmer.

Geschiedenis is mateloos populair. Kijk maar eens naar de toptien lijsten van best verkochte boeken. Bart van Loo’s ‘De Bourgondiërs’ stond maanden in deze lijsten. Geert Mak’s ‘In Europa’ verkocht in Nederland 450.000 exemplaren (en was aanleiding tot een 35-delige tv-serie). Overigens verschijnt dit najaar een vervolg op dit boek, waarin Geert Mak de draad na 1999 weer oppakt. Geheid een bestseller!  Op 27 oktober wordt de winnaar van de Libris Geschiedenis Prijs 2019 bekend gemaakt. Op de shortlist vijf fantastische boeken.

Blijkbaar zijn we erg betrokken op onze geschiedenis. Maar wat is ‘onze geschiedenis’? Gezien een aantal zaken die langer of korter spelen is die niet voor iedereen gelijk. Zie de (jaarlijks terugkerende) Zwarte Pieten discussie, de perikelen rond de samenstelling van de Canon van de Nederlandse Geschiedenis, de ophef over het slavernij-verleden van  Nederland en de daaraan gekoppelde nieuwe beelden-storm, en onlangs de aanval op de Gouden Eeuw, die geen gouden eeuw meer mag zijn of heten, hooguit een zwarte eeuw met een (nep)gouden randje. Een vergulde eeuw? De onderliggende vraag bij dit alles is natuurlijk: ‘Hoe gaan we om met onze geschiedenis’? ‘Kunnen/mogen we terugkijken vanuit ons huidige waarden en normen?’

Wie de geschiedenis voor de rechtbank sleept, is voorlopig nog niet klaar

In zijn (met beeldmateriaal ondersteund) betoog zal Piet Emmer duidelijk maken dat het geen zin heeft om historische personen (denk Jan Pieterszoon Coen, Petrus Stuyvesant, Generaal Van Heutz, Michiel de Ruyter en Witte de With) kwalijk te nemen dat zij niet op de hoogte waren van onze huidige normen en waarden. Wilt u namens hen excuses aanbieden? Dan kunt u de rest van uw leven beter vrij nemen, want er is volgens onze huidige opvattingen in het verleden zoveel verkeerd gegaan, dat je dag en nacht bezig zou zijn om je daarvoor te verontschuldigen.

Het verleden is een vreemd land waar ze zaken anders doen

Het belooft woensdag 16 oktober een boeiende avond te worden. Uiteraard is er na afloop ruimte voor vragen en discussie. Wij rekenen op uw inbreng!

Pieter C. Emmer, emeritus hoogleraar geschiedenis van de Europese expansie en de daarmee verbonden migratie, Universiteit Leiden. Auteur van onder meer:  The Dutch in the Atlantic Economy, 1580-1880. Trade, Slavery, and Emancipation (London, 1998), De Nederlandse slavenhandel, 1500-1850 (Amsterdam, 2003, 2de druk) en met J. Gommans, Rijk aan de rand van de wereld, De geschiedenis van Nederland overzee, 1600-1800  (Amsterdam, 2015, tweede druk). Samen met Klaus Bade, Jochen Oltmer et Leo Lucassen verzorgde hij de uitgave van The Encyclopedia of European Migration and Minorities. From the 17th Century to the Present (New York, 2011). Sinds 2004 lid van de Academia Europaea (Londen). Januari 2018 verscheen ‘Het zwart-wit denken voorbij. Een bijdrage aan de discussie over kolonialisme, slavernij en migratie’ waarover hij in februari 2018 te gast was in Kunstlokaal42. Afgelopen januari verscheen een herziene editie van zijn boek ‘Geschiedenis van de Nederlandse slavenhandel’, waarin hij toont hoe belangrijk bronnenonderzoek is in een emotioneel geladen debat.

Kunstlokaal42 is een activiteit van Lokaal42, gelegen aan de Markt in Helmond. De doelstelling van Kunstlokaal42 is het bevorderen en in standhouden van het discours op het gebied van de kunsten in Helmond. De avonden zijn bedoeld voor alle (in kunst) geïnteresseerden, nieuwsgierigen, amateur- en professionele kunstenaars, en verder iedereen die gewoon een interessante en/of boeiende avond wil meemaken.

De avonden beginnen om 21.00 uur en zijn gratis toegankelijk. Het programma duurt ongeveer anderhalf uur. Na afloop van het officiële gedeelte kan het samenzijn in een gezellige sfeer worden voortgezet tot in de kleine uurtjes.

Tip de redactie

Ditisonzewijk.nl – Helmond – Omroep Helmond

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@helmond.ditisonzewijk.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door Lokaal42

Lokaal42 is centraal gelegen op de markt in Helmond. We willen een ontmoetingsplaats zijn voor jong en oud, voor stropdassen & werkpak, voor alles en iedereen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *