College en raadsleden bezoeken de Binnenstad-Oost.

Op zaterdag 17 november waren het college en een aantal raadsleden op wijkbezoek in de Binnenstad-Oost. Ook de VVD Helmond was goed vertegenwoordigd en natuurlijk gingen we in gesprek met diverse inwoners.

IMG_5765De wijk heeft de laatste jaren een enorme transformatie ondergaan. De investeringen in de nieuwbouw hebben duidelijk hun vruchten afgeworpen. Nieuwe appartementen, winkels, woningen en groenvoorziening geven de wijk een prachtige uitstraling. Maar met alleen nieuwe stenen zijn de achterliggende zorgen in dit deel van onze stad niet automatisch verdwenen. Achter de vele mooie nieuwe gevels verschuilen zich nog steeds de nodige problemen. De illegale prostitutie, drugdealers en alleenstaanden die schreeuwen om meer sociale cohesie zijn met de nieuwbouw immers niet plotseling verdwenen. Gelukkig werken betrokken vrijwilligers en maatschappelijke instellingen aan oplossingen. Maar de problemen zijn complex en oplossingen nooit simpel. De ervaren wijkteams moeten politiek de ruimte krijgen om de geschetste problematiek in onderlinge samenhang, daadkrachtig en zonder al te veel bureaucratische rompslomp aan te pakken.

Met betrekking tot de overlast komen de inwoners zelf vaak met eenvoudige oplossingen zoals betere verlichting, het snoeien van heggen waarachter teveel gebeurd dat dit licht niet kan verdragen, of het laten plaatsen van bewakingscamera’s. Over dit laatste punt zijn helaas niet alle partijen het met de VVD Helmond eens. Steeds meer bewoners nemen dan ook hun verantwoordelijkheid en het aantal particuliere bewakingscamera’s neemt hiermee zienderogen toe.

IMG_5772Een belangrijk punt van aandacht is ook de samenstelling van de wijk. Er zijn steeds grotere zorgen over het passend toewijzen van huurwoningen.  Op dit moment bereiken ons geluiden over een verkeerd selectiebeleid in wijken waar veel sociale huurwoningen staan. Goedkopere sociale huurwoningen moeten grotendeels voor mensen met de laagste inkomens worden gereserveerd. In combinatie met de instroom van statushouders en het langer zelfstandig wonen van ouderen en verwarde personen komen hierdoor te veel kwetsbare huishoudens bij elkaar wonen.  Het probleem wordt nog eens versterkt als gezinnen wegtrekken en hiervoor alleenstaanden met schulden en psychische problemen terugkomen. Gevolg van dit alles is dat de diversiteit uit de wijk verdwijnt en er weer nieuwe problemen ontstaan. De overheid heeft met de aso-wet een instrument in handen om tegen bepaalde problemen op te treden maar er is behoefte aan meer. In die zin kan het project ‘skaeve huse’ wat momenteel in Rotterdam loopt ook interessant zijn voor de Helmondse situatie.

In de Binnenstad-Oost is heel veel bereikt en de diverse enthousiaste en betrokken buurtbewoners die ons hebben rondgeleid en ontvangen in het buurthuis de Fonkel straalden van trots als ze over hun wijk spraken. Toch waren er ook de nodige zorgen, zorgen die de politiek zich ter harte moet nemen want dat verdient deze wijk als geen ander.

Theo Manders
Raadslid VVD Helmond

IMG_5774

Tip de redactie

Ditisonzewijk.nl – Helmond – Omroep Helmond

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@helmond.ditisonzewijk.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door VVD Helmond

De Helmondse VVD is het lokale gezicht van de grootste landelijke partij en maakt deel uit van het Lokaal Netwerk VVD Peelland.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *