Burgercoöperatie De Rijpel : Wijkbewoners verenigt u

Deze afsluitende verhandeling over een Burgercoöperatie De Rijpel (BCR) bevat zowel een financiële als politieke verkenning en tevens worden er nog wat zaken op een rij gezet.

Algemene conclusie

Er liggen nogal wat hobbels op de weg, de uitdagingen is gigantisch, maar er liggen ook grote kansen voor het welslagen van een burgercoöperatie! Het is minimaal de moeite van het onderzoeken  waard!

Het samenbrengen van de wijkgemeenschap, het delen van enthousiasme en het vinden van medestanders en de nodige vrijwilligers is wellicht de grootste uitdaging. In mijn schrijfsels komen een aantal mantra’s herhaaldelijk terug. Mensen maken altijd een keuze! Je kunt altijd iets anders kiezen,  je moet het echter wel willen! Vele neuzen één kant op maken uiteindelijk het verschil! De som van alle individuele verbeeldingen leidt tot maatschappelijke vernieuwing.

Vertaald naar BC De Rijpel is het aan elke individuele wijkbewoner om een standpunt in te nemen. Het begint toch weer bij jezelf. Het is vervolgens aan respectievelijk straat, buurt en wijk om het idee en de gemaakte keuze tot een collectief begrip te maken. Schaar je je onder de klagers, haal je je schouders op (’er verandert toch niks’) of wil je er wat aan doen?

  • Wordt het niet tijd voor betaalbaar, flexibel, alternatief én emissievrij vervoer op maat?
  • Gezond leven en eten. Ongezond voedsel uit de supermarkt vervangen door zelf gekweekte producten? In ‘De Rijpacker’ kun je eigen groenten, fruit en kruiden bijeen scharrelen. Samen met anderen in de keuken staan en genieten van culinaire evenementen.
  • Lagere prijzen bedingen via centrale inkoop (actueel o.a. energie, warmtepomp, zonnepanelen).
  • Centrale uitleen van gereedschap en apparatuur.Centrale voorzieningen als buurtdiepvries of wasserette.
  • Geregelde (mantel)zorg voor behoeftigen en aandacht voor vereenzaming en terugdringen van kleine criminaliteit in de wijk.
  • Een zwaarwegende stem in allerlei ontwikkelingen. Als buurt of wijk kun je een relevante vuist maken.
  • Verlevendiging van de wijk, o.a. door meer activiteiten voor en door bewoners.

Werk je mee aan een grootse metamorfose van de groenste wijk van Helmond? Er kunnen mooie woorden worden opgehangen aan dit verhaal, zoals duurzaamheid, collectiviteit, inclusiviteit, mobiliteit en zorg voor elkaar.

Blijf niet aan de wal staan en commentaar leveren, maar steek letterlijk of figuurlijk de handen uit de mouwen. Deel je kennis, ervaring, talenten en skills met je medebewoners, met je buurt, met je wijk. Profiteer van de vele voordelen (zowel in geld als relaties als anderszins) en deel zelfs mee bij eventuele winst!

Opbrengsten uit coöperatie

Let wel, het betreft hier slechts een fictieve weergave! Voorbeeld: leden betalen een jaarlijkse contributie van € 100 per jaar plus een eenmalige borgsom van € 500. De borgsom is o.a. nodig bij de uitleen van bijvoorbeeld transportmiddelen en gereedschap. Ter vergelijking: bij commerciële autoverhuur moet je per keer ruim 1000 Euro als borgsom neertellen!

Er wordt verschil gemaakt tussen persoonlijke leden en organisaties of  huishoudens. Laten we eens uitgaan van een begin met 50 persoonlijke leden (en nog geen organisaties) in het eerste jaar. Natuurlijk worden niet álle mensen lid van de club, maar er is meer dan genoeg ruimte voor groei. Rijpelberg alleen, maar zeker een regio Dierdonk – Rijpelberg – Brouwhuis biedt qua inwoners, organisaties en huishoudens een behoorlijk potentieel aan deelnemers.

Als we eens cijfermatig gaan spelen met aangenomen groeipercentages, dan zou het groeiplaatje er als volgt uit kunnen zien:

Jaar

Percentage
groei
Aantal
Personen
Aantal
Organisaties
Borgsom Contributie Borgsom cum Contributie cum Totaal cum

2021

50 0 25.000 5.000 25.000 5.000

30.000

2022

100% 100 5 32.500 12.500 57.500 17.500

75.000

2023

100% 200 10 57.500 25.000 115.000 42.500

157.500

2024

50% 300 15 57.500 37.500 172.500 80.000

252.500

2025

50% 450 23 86.250 56.250 258.750 136.250

395.000

2026

50% 675 34 129.375 84.375 388.125 220.625

608.750

2027

30% 878 44 116.438 109.688 504.563 330.313

834.875

2028

15% 1009 50 75.684 126.141 580.247 456.453

1.036.700

2029

10% 1110 56 58.025 138.755 638.272 595.208

1.233.479

2030

10% 1221 61 63.827 152.630 702.099 747.838

1.449.937

Het betreft hier dus alleen de inkomsten van de coöperatie. In de loop van de tijd kunnen zelfs aanvullende inkomsten worden gegenereerd, bijvoorbeeld uit verkoop van producten en diensten. Met alle plussen en minnen (o.a. kosten en investeringen) wordt jaarlijks de winst- en verliesrekening opgemaakt en vastgesteld of en hoeveel dividend aan de coöperatieleden kan worden uitgekeerd! Met vele deelnemers ziet een dergelijk plaatje er aantrekkelijk uit, nietwaar?

Politiek

Ongetwijfeld kennen burgers in een wijk een verschillende politieke betrokkenheid. Op sommige onderdelen zal het belang echter voor iedereen gelijk zijn. Coördinatie vanuit een coöperatie kan wellicht helpen zaken beter en/of sneller voor elkaar te krijgen. Elke stem telt!

Om aan te tonen hoe maakbaar onze samenleving wel degelijk is:

  • De kiesdeler staat op ongeveer 65.000 stemmen en is voldoende voor één zetel in de Tweede Kamer.
  • De VVD is de grootste partij van Nederland met circa 30 zetels. Om de grootste partij te worden heb je momenteel dus 30 x 65.000 = 1.950.000 stemmen nodig.
  • Wil je in de Nederlandse politiek in je eentje kunnen beslissen dan heb je een meerderheid in de Tweede Kamer nodig, zijnde 76 zetels, zijnde 76 x 65.000 = 4.940.000 stemmen.

Bij de laatste verkiezingen (zowel nationaal als gemeente) gingen meer dan 3 miljoen mensen NIET stemmen! Reken ’s even mee. Als 3 miljoen van de huidige NIET stemmers op een volstrekt nieuwe partij zou stemmen dan is deze met 40 zetels (!!) in één klap de grootste van Nederland! Kortom, als we willen dan kunnen we als burgers (en dus ook als wijk!) wel degelijk een vuist maken en onze maatschappij zelf c.q. mede invulling geven!


Aan het slot van deze serie artikelen herhaal ik het nog maar een keer: Burgercoöperatie De Rijpel is allesbehalve luchtfietserij! Wel is er een volgorde in de dingen die moeten gebeuren. De beoogde vereniging is er nog niet, je kunt je nog niet als lid aanmelden.

Je kunt wel alvast je talenten en vaardigheden delen in de Werkgroep BC De Rijpel, die tot deze zomer gaat onderzoeken of de coöperatie een haalbare kaart is. Een kort overzichtje met motivatie, kennis en ervaring is misschien wel zo handig.


Interesse? Meer info? Meedenken? Meedoen? Like en volg de Facebook pagina. Word lid van de Facebook groep en denk alvast mee. Ook kun je bellen, mailen of Whatsappen. Er zijn vele wegen die naar de Rijpel leiden …

Logo_BCR2_xl

Tip de redactie

Ditisonzewijk.nl – Helmond – Omroep Helmond

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@helmond.ditisonzewijk.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door Burgercoöperatie De Rijpel

Burgercoöperatie De Rijpel Is een coöperatieve vereniging van en voor wijkbewoners uit de wijk Rijpelberg.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *