Belangrijke rol voor Oude Aa in centrum van Helmond

Het wordt niet zoals die singel in Utrecht waar na jaren weer bootjes in het water varen in plaats van auto’s rijden. Toch lijkt het er wel een beetje op als de Oude Aa in het centrum van Helmond weer bovengronds stroomt. En een skyline zoals die van Rotterdam wordt het niet, maar in het Stationskwartier komt in de toekomst wel meer hoogbouw. Deze en meer plannen staan in de herijking van het  Centrumperspectief. Maar”, verzekert wethouder Centrumontwikkeling, Erik de Vries, “ook al zijn het grote plannen, we blijven gewoon Helmond.”

In het Centrumperspectief van januari 2017 staat beschreven in welke richting het centrum van Helmond zich tot 2030 zou moeten ontwikkelen. De levendigheid moet terugkomen. De mensen moeten graag in ‘de stad’ komen. Het autoluwe centrum moet een gevarieerde mix zijn van wonen, horeca, cultuur, bedrijvigheid, winkels, vrije tijd, onderwijs en dienstverlening. Het centrum moet een aantrekkelijke ontmoetings- en verblijfsplek zijn met veel groen, water en plek om te spelen.

Wethouder De Vries: “Inmiddels zijn we ruim drie jaar verder en gooit de coronacrisis roet in het eten. Langzaam krijgen we zicht op de gevolgen. Een aantal ontwikkelingen, zoals de afname van het aantal winkels in het centrum, zal versnellen. Waar nodig hebben we daarom nu zaken in het Centrumperspectief aangescherpt en hebben we nieuwe onderdelen toegevoegd.”

Groter gebied

In het aangepaste plan is meer aandacht voor het terugbrengen van de Oude Aa door het hele centrum. Er is gekeken naar mogelijkheden voor de ontsluiting van het centrum voor verkeer en naar het parkeren. Ging het in 2017 vooral over het kernwinkelgebied, nu is dat gebied groter: van Suytkade in het zuiden tot aan het Stihoterrein en de Bundertjes in het noorden. Verder hoort het stationsgebied er nu nadrukkelijk bij. Daar is ruimte voor de ontwikkeling van een ‘hoogstedelijk’ milieu. Door de combinatie van het treinstation, busstation en kantoorlocaties die zijn of worden omgebouwd naar appartementen, liggen hier extra kansen. “Denk onder andere aan betaalbaar wonen voor jonge mensen die met de trein naar hun werk in Eindhoven gaan of naar de Automotive Campus. Die blijven dan in Helmond wonen en bezoeken ons centrum. Dat past bij een jeugdvriendelijke stad.”

Verbindingen

Heel belangrijk is een goede verbinding tussen de verschillende gebieden. De Vries: “De samenhang mag sterker worden. Het gaat om de toegankelijkheid en bereikbaarheid van het centrum in het algemeen. Alles is op loopafstand in het centrum, maar de looproutes zijn onduidelijk en niet aantrekkelijk. Verder moeten er genoeg fietsenstallingen zijn. We gaan ook experimenteren met vormen van openbaar vervoer.” Onder het Piet Blomplein en op een nader te bepalen locatie in het Stationskwartier komt een parkeervoorziening/garage.

Verder komen er vier verkeerslussen (P-routes) naar het centrum en een nieuwe brug wordt aangelegd over het kanaal in het verlengde van de Waartstraat. Deze brug is nodig om de noordelijke verkeerslus te realiseren en het kruispunt Oostende-Julianalaan te ontlasten. Het verkeer stroomt daar dan beter door.

De Oude Aa

De Oude Aa is een belangrijk onderdeel geworden in het plan, vanwege de te nemen maatregelen tegen hittestress, verdroging en wateroverlast. Die zijn nodig om het centrum klimaatbestendig te maken. Niet alleen in het centrum, maar op het hele Helmondse grondgebied moet de Aa weer gaan stromen. Daar waar mogelijk zal de Aa ook bovengronds weer zichtbaar worden. De Vries: “Zagen we dit drie jaar geleden nog als een kans, nu willen we dat het realiteit wordt. Vanaf de Suytkade stroomt de Aa in de toekomst zichtbaar richting de Vlisco waar die nu nog onderdoor stroomt. Een hele uitdaging. Dan richting Kasteeltuin, via het centrum naar het Burgemeester Geukerspark, Keyserinnedael, Watertorenpark en Kasteel Noord. Dat kan heel mooi worden.”

Op 8 oktober wordt de herijking van het Centrumperspectief besproken in de commissie en half oktober in de gemeenteraad.

De Oude Aa stroomt inmiddels al zichtbaar in het nieuwe Burgemeester Geukerspark. (Foto: Henk van Dijk)

Tip de redactie

Ditisonzewijk.nl – Helmond – Omroep Helmond

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@helmond.ditisonzewijk.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door Redactie Ditisonzewijk.nl Paula van Hout

Eindredacteur Ditisonzewijk.nl Helmond en Omroep Helmond

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *