Wijkraad Rijpelberg

Wijkraad Rijpelberg staat met beide benen in de wijk.

Tussen de mensen, luistert, denkt mee en adviseert. Wijkraad Rijpelberg praat en overlegt met bewoners, bewonersgroepen en lokale verenigingen.

Ook neemt de wijkraad zelf het voortouw of steunt initiatieven van wijkbewoners.

De wijkraad stelt elke vijf jaar een Wijkperspectief op. Dat is een lange termijnvisie waarin de problemen in en rondom de wijk worden benoemd en een oplossingsrichting wordt aangegeven.

Elke twee jaar wordt een Wijkactieplan gepresenteerd. Daarin staan concrete stappen die door de wijkraad in samenwerking met alle partners in de wijk zijn of worden genomen om leefbaarheid en welzijn in Rijpelberg te waarborgen en waar mogelijk te verbeteren.

De wijkraad organiseert om de twee jaar een zogenaamde Wijktafel.

B&W en raadsleden komen dan naar de wijk om samen met het bestuur van de wijkraad en betrokken organisaties de gang van zaken in de wijk te bespreken. Door de wijkraad wordt dan ook het Wijkactieplan gepresenteerd met wensen en aanbevelingen om knelpunten in de wijk op te lossen. Bij de Wijktafel behoren ook wijkbezoeken door B&W.

Dit artikel heeft 1 reactie

  1. Avatar
    Vijgenboom Reply

    In de Traverse van 9 september 2020 staan op pagina 6 de regels inzake afvalcontainers. Buiten de tijdstippen, etc. staat duidelijk vermeld: Het is niet toegestaan om de container(s) zichtbaar in uw tuin of op uw oprit te laten staan. Ik zie in de wijk Rijpelberg dat deze regel op diverse plaatsen niet opgevolgd wordt. Zo ook nabij mijn woning. Daar staan er zelfs op de grond van de Gemeente. Het is een slordig gezicht en haalt de kwaliteit van de wijk naar beneden. Graag zou ik zien dat er op gehandhaafd wordt. Niet meteen, maar bijvoorbeeld door de bewoners middels een schrijven op de regels te attenderen en aan te kondigen dat er gehandhaafd gaat worden. Bij niet opvolgen een boete. Ik heb overigens begrepen dat in andere wijken van Helmond wel gehandhaafd wordt, hoe zit dat eigenlijk?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *