Wijkraad en wijkvereniging Dierdonk

Toen onze mooie wijk bedacht en gebouwd werd, lag het accent vooral op de architectonische en stedenbouwkundige aspecten. En dat met succes! Van heinde en verre kwamen ontwikkelaars en ambtenaren kijken naar het resultaat. Elke week reden er wel bussen rond, vol met belangstellenden.
En ook wij, als bewoners, genieten elke dag opnieuw van de mooie huizen in een ruim opgezette wijk; gazons en schitterende waterpartijen.

De samenstelling van de bewoners is in eerste instantie bepaald door het idee dat Helmond een wijk moest hebben die een grote aantrekkingskracht heeft voor mensen die in het bedrijfs- en overheidsleven kaderfuncties kunnen vervullen.

Deze wens werd mede ingegeven door het idee dat de stad wat meer cachet zou krijgen. Immers door de ontwikkelingen in het verleden kenmerkte Helmond zich als een plaats met zeer veel lager opgeleide mensen.

Dierdonk bleek óók een grote aantrekkingskracht te hebben voor autochtone Helmonders die al eerder een huis bezaten en door de gunstige ontwikkeling van de huizenmarkt in staat waren om naar Dierdonk te verhuizen.

Dit alles heeft geleid tot een woonwijk die nagenoeg geheel uit koopwoningen bestaat. De bewoners zijn zeer ijverig en werken vaak met hun partners of ze horen tot de groep gepensioneerden die als midden-40er of nog ouder, hun nieuw gekochte huis in Dierdonk betrokken. Dit in combinatie met weinig middenstand in de wijk, heeft tot gevolg dat er geen sterk wijkgevoel ontstaan is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *