Peel 6.1

Gemeentelijk loket voor Wmo-voorzieningen en inkomensondersteunende regelingen

In Peel 6.1 werken de 6 Peelgemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren in één regio samen om (nieuwe) taken op te pakken. Zo ontstaat een krachtige samenwerking die de strategische positie van de Peelregio versterkt en waar de kwaliteit van de dienstverlening aan klanten gewaarborgd blijft. Dit tegen minder kosten en een lagere kwetsbaarheid per individuele gemeente. We werken aan een Peelbrede organisatie (Gemeenschappelijke Regeling) die op 1 juli 2014 van start is gegaan.

De grootste prioriteit van Peel 6.1 ligt bij het gezamenlijk oppakken van de taken voor de transitie Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning), Jeugdzorg en Participatiewet.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *