OCT Sloop- & milieutechniek bv

De directie van OCT Sloop- en Milieutechniek B.V. heeft jarenlange ervaring in het leveren van mensen in het verwijderen van asbesthoudende materialen in alle segmenten van de uitvoering behandeld en doorgelopen.

 

De directie heeft zodanige ervaring in de afgelopen jaren opgedaan, dat het heeft besloten om zelf de asbestsanering problematiek op te pakken door OCT Sloop- en Milieutechniek B.V. op te zetten.

OCT Sloop- en Milieutechniek B.V. heeft een beleid dat gericht is op het verantwoord uitvoeren van asbest gerelateerde werkzaamheden en streeft ernaar om in haar bedrijfsvoering te voldoen aan de eisen met betrekking tot kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu, zoals die onder andere zijn vastgelegd in de SC-350 en gedeeltelijk NEN – EN – ISO 9001:2000.  Het beoogde doel is efficiënt, effectief, doelmatig en veilig uitvoeren van werken en het op de juiste wijze administratief verantwoorden van wettelijke en bij de opdracht aangegane verplichtingen. De directie is nauw betrokken bij het asbestverwijderingsproces, waaraan het bedrijf zal moeten voldoen aan de wettelijke eisen en richtlijnen waarbij het certificatieschema SC 530 voor het asbest verwijderen voor als toetsing geldt voor het zorgvuldig verwijderen van het asbest, waarbij de beheersing en borging van het asbestverwijdeirngsproces een plicht is voor het uitvoerende personeel.

Door middel van effectieve overlegstructuren en een constructieve communicatie worden de opvattingen van de directie overgebracht op de werknemers. Dit wordt bereikt door een efficiënt en effectief personeelsbeleid, waarin aandacht voor en begeleiding van het personeel centraal staat.

De directie wilt OCT Sloop- en Milieutechniek B.V. zo in de markt zetten wanneer men de naam OCT hoort het eerst denkt aan: betrouwbaarheid, zorgvuldig en eerlijk zaken doen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *