Kindcentrum Mozaïek

Naast een kinderdagverblijf, zijn ook een peuterspeelzaal en een buitenschoolse opvang onderdeel van Kindcentrum Mozaïek. Zo kan uw kind blijvend op dezelfde en vertrouwde plek terecht.

Zowel op het kinderdagverblijf als de peuterspeelzaal wordt er gewerkt met het VVE (vroeg-voorschoolse educatie) programma Startblokken. Dit om de kinderen op alle ontwikkelingsgebieden te stimuleren. De basisschool maakt gebruik van hetzelfde programma, waardoor er een doorgaande lijn ontstaat. De dagelijkse activiteiten volgen verschillende thema’s én sluiten aan bij de thema’s van groep 1 en 2 van de basisschool. Regelmatig zullen kinderen van de kinderdagopvang, de peuterspeelzaal en groep 1 en 2 gezamenlijk aan activiteiten deelnemen. Hierdoor is er voor kinderen de mogelijkheid om aan te sluiten bij kinderen van hetzelfde niveau, om even terug te gaan naar de veiligheid van het bekende óf juist om extra uitdaging te zoeken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *