EHBO-Helmond

Van ieder lid wordt verwacht om alle handelingen, die het Oranje kruis aan haar leden stelt, uit te kunnen voeren. Mocht er echter op grond van Medische, persoonlijke of fysieke aard dit niet mogelijk zijn, en de benodigde competenties niet gehaald worden, kunnen en mogen wij niet zonder meer een verlenging van een diploma aanvragen.

Medeoorzaak is dat het Oranje Kruis de mogelijkheid heeft om een herhalingsles te komen beoordelen en kijkt of de doelstellingen gehaald worden dmv beoordeling lespannen en competentielijsten.

Indien dus niet het diploma verlengt kan worden bestaat het wel om een certificaat af te geven, waardoor het lid gewoon haar/zijn herhalingslessen kan blijven volgen en deze handelingen alleen maar uitvoert in eigen kringen. Denk aan gezien, familie ed.

Activiteiten:
Aan alle opgegeven activiteiten kon in 2016 worden voldaan. Dit betrof het verzorgen van de reanimatie lessen en de herhalingslessen. Het verrichten van de nodige dienstverleningen.

Doelgroepen:
Eenieder, die ouder is dan 16 jaar en een EHBO-diploma wenst te behalen. Alle leden van de EHBO-vereniging-Helmond, die een geldig diploma hebben en deze geldig willen houden. Eenieder die interesse heeft en ouder is dan 16 jaar en opgeleid wil worden voor reanimatie die geen lid zijn van de EHBO-vereniging. Vervolgens deze personen, die al in het bezit zijn van een reanimatie-certificaat en die dit ieder jaar komen verlengen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *