Wij helpen honden en hun baasjes bij het oplossen van gedragsproblemen en bieden hond en baas ondersteuning voor een optimale balans van de hond.

DOOR DE OGEN VAN DE HOND

Watse, Lilian en Anke van het Dog Support Helmond team werken op 2 niveaus. Als eerste is er de nodige aandacht, hulp en steun voor de hond zelf, o.a. bij gedragsproblemen, gedragsveranderingen, angst, stress, onrust, depressie, agressie e.d. Daarnaast wordt er gewerkt aan de relatie baas-hond voor een beter wederzijds begrip en vertrouwen.

Dog Support heeft al diverse honden en hun eigenaren geholpen met hun aanpak en adviezen. Het Dog Support Helmond team wil hondeneigenaren de juiste handvatten geven om zelfverzekerd en ontspannen leiding te geven aan hun hond. Het belangrijkste van alles is: de hond weer hond laten zijn!

BEMIDDELAAR

Watse werkt op een uitzonderlijke manier en laat zich sturen door de hond. Hij heeft de gave om met honden te kunnen communiceren en ontvangt zo waardevolle informatie over de hond. Hij zet deze gave in om als bemiddelaar/tolk op te treden tussen hond en baas.

Tijdens een sessie maakt hij op een hele speciale en intensieve manier contact met de hond. Hij stelt zichzelf helemaal open voor de hond, maakt heel lijfelijk contact met de hond, en brengt de hond in een soort van lichte trans. Hij wordt hierbij ondersteund door een of meerdere teamleden. Zo gaat hij a.h.w. ‘ín gesprek’ met de hond en voelt wat er in de hond omgaat. Op deze manier ontvangt hij informatie over de behoeftes, blokkades en emoties van de hond, en komt hij erachter waar bepaalde gedragingen vandaan komen. Ook haalt hij tijdens een sessie o.a. stress, angst, onrust of agressie weg. Bovendien voelt hij of er bijvoorbeeld fysiek iets niet in orde is – denk hierbij aan gezondheidsproblemen. Mocht hier sprake van zijn, dan is het advies om contact op te nemen met de dierenarts.

Door de speciale aanpak van Watse is er vaak direct al verandering zichtbaar.

RELATIE BAAS-HOND

Vast onderdeel van een bezoek aan Dog Support Helmond is het werken aan de relatie baas-hond. Door samen met de hond en de baas verschillende oefeningen te doen, maakt het team de eigenaren opmerkzaam op de lichaamstaal van hun hond, maar ook op de eigen lichaamstaal en stem. Eigenaren krijgen inzicht in wat de invloed is van het eigen gedrag op het gedrag van de hond. Door bewust te zijn van bepaalde gewoonte(n) en deze waar nodig te veranderen, zal het gedrag van de hond veranderen en daarmee ook vaak het probleem opgelost worden. Een beter begrip maakt het makkelijker om te weten wanneer en hoe te reageren en/of te corrigeren. Een beter begrip bevordert het wederzijds vertrouwen. Probleemsituatie worden zoveel mogelijk opgezocht om daar concreet mee aan de slag te kunnen gaan. Praktische tips, adviezen en oefeningen helpen baas en hond om op elkaar ingespeeld te raken.

GROEPSSESSIE

Soms is het noodzakelijk om hond en baas deel te laten nemen aan een groepssessie. Er wordt dan met een aantal honden (en bazen) samen gewandeld in een roedel. Een hond is een roedeldier en een roedel geeft een goed inzicht van wát een hond nodig heeft en hóe men dit kan geven.
De bazen leren het gedrag van hun eigen hond herkennen, maar ook dat van de andere honden. En door ook af en toe van hond te wisselen tijdens de wandeling leert men steeds beter hondengedrag te herkennen en ermee om te gaan. Als de eigenaren zien wat voor gedrag hun hond vertoont (of juist niet vertoont) bij een ander is het vaak sneller en beter te begrijpen wat men juist wel of juist niet moet doen.
Honden en mensen communiceren nou eenmaal anders, en dit zie je duidelijk in een roedel. Problemen ontstaan niet vanzelf, maar kunnen soms wel zomaar opgelost worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *