De Verandermanagers

eVeranderManagers BV werkt voor de overheid en voor (non-)profit organisaties in de gezondheidszorg, het onderwijs en de sociaal-maatschappelijke sector. Onze opdrachtgevers zijn raden van toezicht, raden van bestuur en directies.

‘Grensverleggend veranderen’ is ons werk. Wij dragen vol overtuiging bij aan het ontwikkelen van slimme netwerkstructuren en innovatieve vormen van samenwerking. Dikwijls bewegen wij ons daarbij op het grensvlak van publiek private ontmoetingen. Altijd gaat het om vraagstukken die er werkelijk toe doen; de governance, portfolio, herijking van processen en manieren van met elkaar omgaan – ofwel de organisatiecultuur – zijn aangrijpingspunten voor verandering.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *