Basisschool Den Bongerd

Rust, structuur en veel sfeer, is wat ouders altijd opmerken bij een eerste bezoek. In deze gezellige school in de Rijpelberg werkt ons enthousiaste team aan modern onderwijs.
We hebben een heldere visie als het gaat om de vraag hoe we kinderen helpen bij hun eigen ontwikkeling. Elk
kind is uniek en we willen dat ieder kind tot zijn recht komt.

Er is veel individuele aandacht voor elk kind, ook als het leren wat moeilijker of juist makkelijker gaat. Hiervoor hebben we een goede zorgstructuur.
Naast leerinhouden hechten we veel belang aan de persoonlijkheidsontwikkeling. We werken met de methode “Leefstijl” en de catechesemethode “Trefwoord”. We willen de kinderen op de toekomst voorbereiden, zodat ze uitgroeien tot sociale, verantwoordelijke en maatschappij- kritische volwassenen, met een positieve kijk op de wereld.
Er is veel aandacht voor techniek, ICT en cultuur. Alle kinderen werken met computers en in alle groepen zijn digitale schoolborden. Op school hanteren wij het continurooster. Verder werken wij samen met de voor- en naschoolse opvang (BSO) in ons schoolgebouw.

Een goede relatie en communicatie vinden wij een belangrijke basis om te leren van elkaar. We hechten aan warm en menselijk contact en gaan respectvol met elkaar en het leven om ons heen om. Op school zijn duidelijke regels en afspraken; zo is er o.a. een anti-pestprotocol. Zo blijft de school een fijne plek om te werken en leren.

Kortom, een betrokken (wijk)school, waar iedereen zich thuis voelt!

Nieuwe school jaar zal deze school verder gaan onder de naam Talentrijk

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *