Atlant Groep

Een flinke groep mensen uit onze regio heeft behoefte aan hulp bij het vinden van werk. Mensen met een beperking en mensen die al een tijd niet (meer) werken. Mensen voor wie bij hun huidige werkgever geen plek meer is. Of die na ziekte naar een andere baan moeten uitkijken. De Atlant Groep levert een bijdrage aan hun arbeidsdeelname. In opdracht van gemeenten, UWV en bedrijven zorgen wij ervoor dat zoveel mogelijk van deze mensen duurzaam een passende werkplek kunnen vinden in het reguliere bedrijfsleven.

Iedereen moet meedoen; de Atlant Groep zorgt voor duurzame participatie in het arbeidsproces voor iedereen die dat niet zelf kan. Het latente werkvermogen wordt maximaal benut en duurzaam ingezet waardoor hun eigenwaarde en maatschappelijke emancipatie worden verbeterd.

De Atlant Groep krijgt door diagnose en assessment een goed zicht op mogelijkheden en ontwikkelpotentieel van betrokkenen en we bepalen de loonwaarde in het economische verkeer. We bereiden personen voor op duurzame participatie door het wegnemen, verminderen of hanteerbaar maken van belemmeringen op de gebieden wonen, werken en welzijn. Hierbij ligt de focus op werk. Samen met werkgevers komen we tot een werkarrangement waarbij we zonodig werkprocessen en functies aanpassen en zorg dragen voor een adequate begeleiding op de werkplek

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *