BC De Rijpel – Thema ‘Welzijn’

Welzijn is te definiëren als ‘immateriële tevredenheid’. Een algemeen welbevinden staat eigenlijk haaks op iets waarmee we in de actuele economie-fetisj worden doodgegooid, namelijk welvaart. Ofwel het aantal euro’s, auto’s, vakanties en hebbedingetjes. Hoe kunnen toch zoveel mensen een ontevreden gevoel hebben bij de ongekende welvaart van nu?

Misschien ben je arm of ongeletterd of klant van de Super Sociaal. Je kunt geen terrasje pikken omdat dat biertje inmiddels onbetaalbaar is geworden. Helaas zijn er veel meer voorbeelden te geven dan oplossingen. Onder de diverse doelstellingen van de BC De Rijpel valt een consequent welzijnsbeleid, waarbij aandacht vooral is gericht op mensen die buiten de boot (dreigen te) vallen.

Sociale cohesie

Een van de meest verheven doelstellingen van de burgercoöperatie is waarschijnlijk het bevorderen van sociale cohesie ofwel het stimuleren van onderlinge contacten binnen de wijk. Samen sta je sterker, okay, maar samen is ook met meerdere mensen koken en eten, met anderen in de moestuin werken, of samengevat: samen een gezamenlijk doel verwezenlijken.  We moeten onszelf opnieuw uitvinden en de collectieve gedachte heroveren. BC De Rijpel is daarbij een perfect handvat!

Gezondheid

Er gaat geen dag voorbij of je wordt er mee geconfronteerd: je gezondheid. Is het niet door je eigen weegschaal of dagelijkse pillendosis, dan wel door een of meer artikelen in krant of tijdschrift.  Zelfstandig, maar zeker ook in samenwerking met bestaande organisaties (denk bijvoorbeeld aan LEV en JIBB+) kan BC De Rijpel een passend programma voor haar leden (laten) opzetten dan wel ondersteunen: (op eigen niveau) sporten, bewegen, voedingsadvies, regelmatige controle, etc.  Ook specifieke doelen kunnen worden nagestreefd, middels initiatieven zoals bijvoorbeeld ‘koken voor de buren’ (teveel voor 1 persoon/gezin, iemand die graag kookt). Naast sport en beweging is gezonde voeding van groot belang. Ook hierin kan de coöperatie een rol spelen, bijvoorbeeld via producten uit eigen tuin, informatie verstrekken en begeleiding bieden.

Zorg

De maatschappij maakt een zeer zorgelijke ontwikkeling door. Collectiviteit is blijkbaar een vloek en het credo is ‘Ieder voor zich,. God voor ons allen’. Heb je goeie familie, buren en/of vrienden, dan mag je je echt heel gelukkig prijzen! Er zijn steeds meer mensen die in de problemen komen als ze ouder worden en/of de gezondheid te wensen overlaat. Zij hebben niemand die voor hen zorgt en zullen het ofwel tegen fikse betaling zorg moeten inkopen of het zelf maar zien te rooien.

Van ‘Den Haag’ valt, zeker voorlopig, niks te verwachten. Dus wij burgers regelen het zelf wel! Met name de zachte sector, waarvan onder andere zorg en onderwijs deel uitmaken, is al decennia lang de klos. Dat kan nooit de bedoeling zijn van een ‘samenleving’, hoe koud, individueel of neoliberaal die helaas ook is geworden. Het verkrijgen van geëigende zorg moet een mensenrecht zijn en niet afhangen van de dikte van je portemonnee. Ik durf zelfs te stellen dat zorg (naast o.a. onderwijs, reizen en informatie) volledig gratis en beschikbaar voor iedereen zou moeten zijn in een beschaafde wereld!

BC De Rijpel vindt dat NIEMAND mag worden uitgesloten! In een inclusieve samenleving wordt ondersteuning geboden aan mensen die minder gezond zijn, zich eenzaam voelen of anderszins anderen nodig hebben. BC De Rijpel wil zorgdragen voor een pool van mantelzorgers en maatschappelijke ondersteuners.


Interesse? Meer info? Meedenken? Meedoen? Like en volg de Facebook pagina. Word lid van de Facebook groep en denk alvast mee. Ook kun je bellen, mailen of Whatsappen. Er zijn vele wegen die naar de Rijpel leiden …

Logo_BCR2_xl

Tip de redactie

Ditisonzewijk.nl – Helmond – Omroep Helmond

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@helmond.ditisonzewijk.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door Burgercoöperatie De Rijpel

Burgercoöperatie De Rijpel Is een coöperatieve vereniging van en voor wijkbewoners uit de wijk Rijpelberg.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *