BC De Rijpel – Activiteiten

In juli 2020 heeft de Werkgroep BC De Rijpel haar haalbaarheidsonderzoek voortijdig afgerond. Het Burgercooperatie De Rijpel – Haalbaarheidsonderzoek Eindrapport is hier beschikbaar.

Ook werd vermeld dat we een andere richting zouden inslaan. De wijk mag best wat levendiger worden, de onderlinge samenhang kan beter. Buren kennen elkaar niet of nauwelijks. Er zijn dan ook te weinig gelegenheden en momenten om samen te komen, om gezamenlijke interesses te delen of gewoon voor de lol.

BC De Rijpel tracht een knooppunt op te starten, waarin zoveel mogelijk events, acties en activiteiten worden gebundeld, die in, voor en door de wijk Rijpelberg worden georganiseerd. Het is een soort denk- en doe tank, waarin bestaande initiatieven zo mogelijk worden geïntegreerd en nieuwe ideeën onder eigen vlag ontwikkeld.

Uiteraard bestaan er al diverse activiteiten, sommigen zelfs al tientallen jaren. Daar gaan we niks aan veranderen, behalve dan misschien ondersteuning bieden om de continuïteit te waarborgen. We hebben momenteel al een overzicht van tientallen verschillende, lopende en nieuwe activiteiten en de lijst kan oneindig worden uitgebreid: kruidentuin, zorgcafé, lezingen, presentaties, kookcursus, multi karaoke, geocaching/speurtocht, leesclub, autodelen, workshops in muziek, toneel, schilderen, boodschappendienst, etc. Op termijn kunnen wellicht ook grotere events worden opgezet, zoals markten/beurzen, een Wijk Zonder Grenzen of ander wijkfestival en/of een uitgebreid programma voor kinderen en volwassenen in de zomer en de periode tussen Kerst en Nieuwjaar.

Het Corona virus zal voorlopig nog een zware wissel trekken op de mogelijkheden om nieuwe en leuke dingen te organiseren en mensen bijeen te brengen. We worden flink beperkt om in grotere groepen te denken. Vandaar dat we ons in eerste instantie vooral zullen focussen op kleinere events die wél te realiseren zijn. Naast de ontwikkeling van een kruidentuin (zie apart artikel!) denken we bijvoorbeeld aan diverse ‘cleanup’ activiteiten (opruimacties in de wijk, graffitiverwijdering, stort/milieustraat), verschillende invullingen van een ‘zorgcafé’ waarin een bepaald thema centraal staat (Corona, dementie, obesitas, artrose, etc.) en uiteenlopende culturele workshops. Waar nodig of mogelijk wordt samengewerkt met wijkhuis De Brem en andere organisaties.

Heb je ideeën, wil je meedenken en -praten en/of de organisatie komen versterken? Twijfel niet en bel/app naar 06-22545594 of mail naar redactie@bcderijpel.nl.

Laat je meeslepen door de gekke mieren

Tip de redactie

Ditisonzewijk.nl – Helmond – Omroep Helmond

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@helmond.ditisonzewijk.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door Burgercoöperatie De Rijpel

Burgercoöperatie De Rijpel Is een coöperatieve vereniging van en voor wijkbewoners uit de wijk Rijpelberg.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *