Automotive Campus Helmond moet rekening houden met Coovelsbos

Ingezonden door: Michael Rieter, raadslid voor Helder Helmond.

Met het Coovelsbos heeft Helmond een ontzettend belangrijke, bijzondere, unieke, zeldzame ecologische lokatie waar we zuinig mee moeten omgaan! Het is een van de meest uitzonderlijke, wellicht zelfs de meest uitzonderlijke plek van Nederland waar zóvéél verschillende soorten paddenstoelen voorkomen! Meer dan 2000 verschillende soorten waaronder ook heel veel miniatuur-zwammen, niet groter dan een speldenknop. Maar het barst er ook van de ‘gewone’ paddenstoelen.

Echter direct naast het Coovelsbos ligt ook de Automotive Campus. En die is óók heel bijzonder voor Nederland. Voor een duurzamer Nederland moeten auto’s electrisch worden en dat is goed voor het milieu. Maar dat betekent voor Helder Helmond ook dat de Automotive Campus rekening dient te houden met haar bijzondere buur, het Coovelsbos. Dat is ook milieu! En volgens Helder Helmond moet dat kunnen. Waar een wil is een weg. Direct ten oosten van het Coovelsbos dient een brede strook vrij te blijven van bebouwing. Het bos kan daardoor niet alleen licht en ruimte houden maar het zorgt ook dat de grondwaterhuishouding niet wordt verstoord. Daar komt bij dat de aangrenzende weilanden gelegen zijn bovenop oude vuilstortplaatsen. Er gaan bouwen betekent dat de grond geroerd wordt waardoor het grondwater vervuild kan gaan worden. Maar wellicht dat er zelfs gesaneerd moet gaan worden? Maar bovenal vormen de oostelijke weilanden tot aan de Schootenselop mèt eikenbomen!, onderdeel van de EHS en van Natuurnetwerk Brabant (met het Coovelsbos en zijn randzones, inclusief de vuilnisbelt). Ik heb het genoegen gehad om gesproken te hebben met Coalescens, dè paddenstoelenwerkgroep van Helmond. In 2012 hebben zij nog een lijvig boekwerk (Coovelsbos “niet zomaar een bos!”) uitgebracht over ons unieke Helmondse Coovelsbos. En al jaren is men bezig in overleg met de gemeente te bezien hoe het Coovelsbos beschermd kan worden in relatie tot de ontwikkelingen van de Automotive Campus. Zij vinden dat ze de afgelopen jaren echter aan het lijntje zijn gehouden. Want na al die jaren wordt er op geen enkele manier rekening gehouden met de volgens Helder Helmond meer dan steekhoudende argumenten om veel beter met de omgeving van het Coovelsbos ten behoeve van datzelfde bos om te gaan. Zelfs rapporten van door de gemeente ingehuurde bureau’s onderschrijven de conclusies van de werkgroep. Zoals een hydrologisch onderzoek in 2013 uitgevoerd door ingenieursbureau Hanhart Consult. Maar ook een rapport van Anteagroup om een Raamhergebruikplan op te stellen voor de herinrichting van de voormalige stortplaats doet dat. Ik doe daarom bij deze een oproep aan alle politieke partijen in Helmond om onze unieke Helmondse natuurparel, het Coovelsbos, daadwerkelijk te koesteren. En dit kan door het bestemmingsplan Automotivecampus zodanig aan te passen dat de weilanden aan de oostkant tot aan de Schootenseloop niet zullen worden bebouwd. Als volksvertegenwoordigers hebben wij óók de taak om namens de natuur te spreken. Immers dat kan zij zelf niet. Daarvoor is ze van ons afhankelijk.

Michael Rieter, raadslid voor Helder Helmond.

Tip de redactie

Ditisonzewijk.nl – Helmond – Omroep Helmond

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@helmond.ditisonzewijk.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *