Aanvraag subsidie bouw 900 woningen Helmond Centrum-Noord

Om in aanmerking te komen voor een rijkssubsidie uit de pot voor ‘Woningbouwimpuls’ heeft de gemeente Helmond een project voor de bouw van 900 woningen in Helmond Centrum-Noord ingediend. In een informatiebrief aan de gemeenteraad leggen burgemeester en wethouders uit wat de bedoeling is.

De subsidie is bedoeld voor grote projecten van meer dan 500 woningen, waarvan minimaal de helft in de betaalbare sector. In deze regio is woningtekort. Sinds maart 2019 heeft Helmond samen met de gemeenten in het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) daarom een woondeal met de rijksoverheid en de provincie om de woningbouw te versnellen. De afgelopen maanden is met de negen gemeenten gewerkt aan het uitwerken en regionaal afstemmen van mogelijke projecten in het kader van de woningbouwimpuls. In Helmond gaat het dus om Centrum-Noord.

Helmond Centrum-Noord

Het noordelijk deel van het centrum is het gebied tussen het Kanaal, het winkelcentrum en Zuidende en omvat de projecten de Waart, het voormalige postkantoor, Burgemeester Geukerspark, Piet Blomplein, Oranjekade en Oostende. Door woningbouw wordt het drukker op de Havenbrug. Die wil de gemeente juist verkeersluw hebben met het oog op de verbinding tussen het Havenplein, winkelcentrum en het nieuwe Burgemeester Geukerspark. Daarom zou er een nieuwe brug moeten komen aan de Waardstraat met een noordelijke lus over Kanaaldijk NW, Waardstraat en Torenstraat.  Het gebied is nu nog niet ingericht als woongebied. De openbare ruimte laat te wensen over. Ook hiervoor is de subsidie nodig.

Het plan Centrum-Noord wordt nu versneld uitgewerkt. Indien de subsidie niet toegekend wordt, zal het woningbouwproject wel uitgevoerd worden, maar later. In het bestemmingsplan van het centrum is vanuit het verleden al een brug op de betreffende locatie opgenomen. Ook andere plannen in dat gebied zijn eerder vastgesteld, maar nog niet uitgevoerd.

Cofinanciering

Helmond vraagt 8.5 miljoen euro aan via de impulsregeling. Daarnaast brengt de gemeente zelf de helft van dit bedrag in. Dat is al gereserveerd in de gemeentebegroting. De subsidieaanvraag betreft ook de verbetering van de infrastructuur en de ontwikkeling van het Piet Blom plein. Deze zijn nog niet verwerkt in de gemeentelijke begroting.

Vervolg

Zodra bekend is of en hoeveel Helmond aan subsidie ontvangt ter stimulering van de woningbouw in Centrum-Noord volgt meer informatie.

Tip de redactie

Ditisonzewijk.nl – Helmond – Omroep Helmond

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@helmond.ditisonzewijk.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door Redactie Ditisonzewijk.nl Paula van Hout

Eindredacteur DitisHelmond

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *