• ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Tijdens de traditionele ‘Lintjesregen’ bij gelegenheid van Koningsdag 2019 heeft burgemeester Elly Blanksma-van den Heuvel vrijdagmorgen 26 april 20 Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt.

 Het uitreikschema zag er deze ochtend als volgt uit:

08.30 uur          Cacaofabriek

09.15 uur          kasteel

10.15 uur          Gaviolizaal
11.00 uur          privéadres

11.45 uur          Speelhuis


Namen en verdiensten

Het overzicht van de namen van de gedecoreerden en hun verdiensten ziet u in onderstaand overzicht.

492A5282dhr.van Beek

De heer (Theo) T.J.F.M.C. van Beek (72 j.)

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

 

2005 – heden Vrijwilliger, bestuurslid van het gemengd koor Euphonia Aarle-Rixtel

De heer Van Beek is 33 jaar lid van het Gemend Koor Euphonia. Vanaf 2005 de heer Van Beek  binnen het koor actief op het bestuurlijk vlak, sinds 2007 als voorzitter.

 

1976 – 2014 Stichting Wielerevenementen Stiphout

De heer Van Beek was actief als vrijwilliger bij de Stichting. Hij had de verantwoordelijkheid over de 80 vrijwilligers.

 

2004 – heden Penningmeester buurtvereniging Torenakkers

Sinds 2004 is de heer Van Beek penningmeester bij buurtvereniging De Torenakkers. Buurtvereniging Torenrakkers organiseert activiteiten als uitstapjes, knutselavonden, speldagen, fietsdagen, kien-avonden, picknicks, puzzeltochten en bowlingavonden.

 

2012 – heden Kasteel van Sinterklaas Helmond

De heer van Beek is sinds 2012 vrijwilliger als kassier en diverse zaken tijdens het kasteel van Sinterklaas in Helmond.

—————————————————————————————————————————————-

492A5336dhr bijsterveld

De heer (Fred) G.J.H.A. Bijsterveld (71)

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

 

2009 – heden vrijwilliger bij Stichting Helmond City Events

De Stichting Helmond City Events organiseert evenementen in Helmond.

 

2001 – heden Coördinator/vrijwilligers bij Helmond Marketing

Helmond Marketing is dé stadsmarketingorganisatie van Helmond. De heer Bijsterveld is als coördinator / vrijwilliger actief binnen Helmond Marketing.

 

—————————————————————————————————————————

492A5357dhr clarijs

De heer (Walter) W.A.C.M. Clarijs (68)

Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 

1977 – 1996 penningmeester/bestuurslid Stichting Jan Visser Dierenparken

De heer Clarijs maakte in de periode 1977 tot 1996 deel uit van het bestuur

2000 – 2012 penningmeester Kerkhof Hortsedijk
De heer Clarijs is in de periode 2000 tot 2012 penningmeester geweest van het Kerkhofbestuur Hortsedijk.

2009 – heden Regent van de Stichting Onze Lieve vrouw van Binderen
Sinds 2009 is de heer Clarijs betrokken bij de Kapel van Binderen als regent. Vanaf september 2018 als voorzitter.

2012 – heden penningmeester Vereniging Senioren Harmonie Helmond

In 1982 is de Senioren Harmonie Helmond opgericht met als doel om met veel plezier, zo’n mooi mogelijke muziek te maken. Sinds 2012 is de heer Clarijs lid van het bestuur in de functie van penningmeester.

2014 – heden chauffeur/voorlezer van de voorleesbus van de bibliotheek Helmond-Peel

Vanaf de start in 2014 is de heer Clarijs betrokken bij de organisatie van Blikkie, de voorlees bus van bibliotheek Helmond Peel. Blikkie heeft als doel alle kinderen te laten genieten van mooie voorleesverhalen en van het grote aanbod van boeken.

 

2005 – 2007 voorzitter Helmonds Muziek Corps

De heer Clarijs was in de periode 2005 tot 2007 voorzitter van het HMC en is tevens lid van de Ereraad van HMC.

1985 – heden vrijwilliger C.V. Oranjebuurt

De heer Clarijs heeft bij CV Oranjebuurt het Jeugdcarnaval vorm en inhoud te geven.

—————————————————————————————————————————

492A5353mw.gondrie

Mevrouw  (Trees) T.H.M Clarijs-Gondrie (68)

Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

1985 – 2010 lerares/vrijwilliger Antoniusbasissshool en Mariabasisschool

Mevrouw Clarijs-Gondrie heeft zich in de periode 1985 tot 2010 naast haar functie als Leerkracht als vrijwilligster ingezet voor diverse activiteiten ten behoeve van goede doelen

1980 – 2012 Vrijwilligster bij de Parochie Heilige Damiaan de Veuster

Vanaf 1980 tot de sluiting van de kerk is mevrouw Clarijs betrokken geweest bij het organiseren van de kindernevendienst tijdens de Heilige Mis op zondag.

 

2006 – 2018 Lid Helmonds Oranje Comité

In de periode 2006 tot 2018 is mevrouw Clarijs-Gondrie lid geweest van het Oranje Comité Helmond voor de commissie Centrum.

 

2004 – 2014 Lid van het bestuur Vrouwenkoor Confetti

Naast lid van het bestuur verzorgde mevrouw Clarijs-Gondrie de PR en was zij het aanspreekpunt.
2016 – heden vrijwilligster bij Het Kasteel van Sinterklaas

Mevrouw Clarijs-Gondrie ontwikkelde een professionele lesbrief ten behoeve van het bezoek van scholen aan Het Kasteel van Sinterklaas.

 

2014 – heden vrijwilligster bij de Bibliotheek Helmond Peel

Vanaf de start in 2014 is de mevrouw Clarijs-Gondrie betrokken bij de organisatie van Blikkie, de voorlees bus van bibliotheek Helmond Peel. Blikkie is een initiatief van de bibliotheek Helmond Peel met het doel alle kinderen te laten genieten van mooie voorleesverhalen en van het grote aanbod van boeken.

 

2016 – heden Vrijwilliger ROC ter AA

Sinds 2016 ondersteunt mevrouw Clarijs-Gondrie de docent tijdens de inburgeringslessen.

 

2015 – heden bestuurslid Wijkraad Stiphout-Warande

 

—————————————————————————————————————————————-

 492A5390mw corstens

Mevrouw (Willy) W.P.A. Corstens-Habraken (76)

Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 

1998 – heden Boekhouding Gehandicapten Overleg Helmond

Mevrouw Corstens-Habraken is al ruim 20 jaar als vrijwilliger betrokken bij de Stichting waar zij verantwoordelijk is voor de boekhouding en de subsidie aanvragen.

 

2013 – heden lid commissie financiën van Voetbalvereniging HVV Helmond

Voetbalvereniging HVV Helmond is opgericht op 22 november 1899 en is daarmee de oudste voetbalclub in Helmond. Sinds 2013 verzorgt mevrouw Corstens-Habraken de digitale bankadministratie.

 

1984 – 2010 voorzitster/penningmeester/bestuurslid Buurtvereniging Jeruzalem

In 1984 is Buurtvereniging Jeruzalem opgericht met het doel mensen met elkaar in contact te brengen en activiteiten voor alle leeftijden te organiseren. Mevrouw Corstens-Habraken heeft vanaf de oprichting tot de opheffing in het bestuur gezeten.

 

1976 – 1986 Verkeersbrigade kindervakantieweek/vrijwilligster verkeersbrigadier

Als verkeersbrigadier heeft mevrouw Corstens-Habraken zich jaren wekelijk ingezet om de schooljeugd veilig te helpen oversteken, Tevens was zij één van de begeleidsters tijdens de diverse activiteiten tijdens de Kindervakantieweek.

 

—————————————————————————————————————————————-

 492A5284dhr deelen

De heer (Hans) J.A. Deelen (70)

Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 

1986 – heden diverse functies binnen Voetbalvereniging Stiphout Vooruit

De heer Deelen heeft zich direct nadat hij stopte als speler van Stiphout Vooruit  ingezet als vrijwilliger in diverse functies binnen de vereniging. Daarnaast is de heer Deelen bij elke bouw, aanbouw of verbouw gedurende de laatste dertig jaar betrokken geweest.

 

1983 – 1999 vrijwilliger Sint Antoniusgilde Stiphout

Binnen het Sint Antoniusgilde heeft de heer Deelen  diverse functies bekleed zoals Piekenier, Vendelier en Vaandrig.

 

2015 – 2018 bouwactiviteiten gildepaviljoen

 

—————————————————————————————————————————————-

 492A5330mw hakimpour

Mevrouw (Tiny) M.H.A. Hakimpour-Verhorevoort (73)

Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

2000 – heden vrijwilliger bij Stichting Vluchteling als Naaste

Stichting Vluchteling als Naaste is een kleine Stichting met een beperkt aantal vrijwilligers. Het kernteam, onder aansturing van een coördinator helpt jaarlijks ca. 50 vluchtelingen die (nog) niet (of niet meer) gebruik kunnen maken van de reguliere voorzieningen. Mevrouw Hakimpour-Verhorevoort maakt deel uit van het kernteam.

1989 – heden coördinator kerkschoonmaak, Edith Stein Parochie in de Rijpelberg

Vanaf het gereedkomen van de Edith Steinkerk in 1989 verzorgt mevrouw Hakimpour-Verhorevoort de coördinatie van de kerkschoonmaakploeg en is zelf ook actief.

 

2000 – heden vrijwilliger bij SWOH en later zelfstandig

Lange tijd was mevrouw Hakimpour-Verhorevoort vrijwilliger bij de stichting SWOH(Stichting Welzijn Ouderen Helmond). Later is ze zelfstandig de wekelijkse boodschappendienst op donderdag blijven doen en begeleidt wekelijks ouderen naar arts, het ziekenhuis of therapie.

 

—————————————————————————————————————————————-

492A5232mw Hoet

Mevrouw (Walthera) W.J.F. Hoet (83)

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

 

1993 – heden vrijwilliger bij het Patientenvervoer in het Elkerliek Ziekenhuis

De afdeling vrijwillig Patiëntenvervoer van het Elkerliek Ziekenhuis bestaat ruim 34 jaar. De groep vrijwilligers biedt ondersteuning aan de verpleging door middel van het patiënten transport. Mevrouw Hoet is 3 tot 5 dagdelen actief als vrijwilligster.

 

1974 – 1996 Leidster/bestuurslid van Peuterspeelzaal ’t Kruimeltje

Mevrouw Hoet is 22 jaar als vrijwilligster verbonden geweest aan de Peuterspeelzaal ’t Kruimeltje. In die periode heeft zij 5 jaar deel uitgemaakt van het bestuur.

 

Overige gegevens

Mevrouw Hoet heeft de vrijwilligerspenning van de Gemeente Helmond ontvangen voor haar langjarige inzet als vrijwilligster voor het Vrijwillig Patiëntenvervoer van het Elkerliek Ziekenhuis.

 

—————————————————————————————————————————

492A5300dhr leenen

De heer (Jos) J.M. Leenen (69)

Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

1959 – heden Koorlid. Vanaf 1990 dirigent St. Jozef Koor, sinds 2017 leiding Dameskoor St. Jozef

De heer Leenen heeft zich gedurende 50 jaar verdienstelijk gemaakt voor het muziekonderwijs in Helmond, met name voor de basisschoolkinderen. Dit geschiedde als docent van de St. Jozefschool, maar in het bijzonder door zijn functie als docent van de kooropleiding van de Sint Jozefzangertjes en het Ward Centrum Nederland. Sinds 1990 is de heer Leenen vaste dirigent van het Sint Jozefkoor.

 

1976 – Heden danser/vrijwilliger Morrisdansgroep Helmond

Sinds 1976 is de heer Leenen vrijwilliger  bij de Morrisdansgroep Helmond, en sinds 2016 bestuurslid.

 

—————————————————————————————————————————

492A5237dhr van Lieshout

De heer (Anton) A.T.H. van Lieshout (70)

Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

1985 – 2015 Commissaris Fanfare Unitas

De heer Van Lieshout was al jarenlang verbonden aan Fanfare Unitas toen hij in 1985 lid werd van de commissarissen.

 

1994 – heden voorzitter Houtse Kluppels

In 1994 is de heer Van Lieshout lid geworden van de carnavalsvereniging en heeft hij zitting gehad in diverse organiserende commissies. Sinds 2008 is de heer Van Lieshout als voorzitter van de commissie donateurs verantwoordelijk voor fondsenwerving.
2008 – heden Voorzitter Mierlo-Hout Promotion

De heer Van Lieshout is sinds 2008 voorzitter van Mierlo-Hout promotion.

 

2014 – heden Lid van activiteitencommissie Tourclub Mierlo-Hout

 

2015 – heden Voorzitter Gildeheren van Gilde Sint Antonius Abt Mierlo Hout

 

2001 – heden organisatie van evenementen in Woonzorgcentrum Alphonsus/AmeideSavant

Vanaf 2001 is de heer Van Lieshout betrokken bij Alphonsus met de organisatie van kleine evenementen voor ouderen.

 

2003 – 2006 voorzitter Helmondse Atletiek Club (H.A.C.)

In de jaren negentig werd de heer Van Lieshout actief in de atletieksport. In 2003 heeft de heer Van Lieshout de functie van voorzitter op zich genomen.

 

Overige gegevens

Erelid Houtse Kluppels – Ere Kluppel –

In 2014 heeft de heer Van Lieshout de vrijwilligerspenning ontvangen van de gemeente Helmond voor zijn jarenlange inzet voor de gemeenschap in Mierlo-Hout en Carnavalsvereniging De Houtse Kluppels.

 

—————————————————————————————————————————————-

492A5394mw maas

Mevrouw (Cissie) F.H.P.M. Maas (66)

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

1970 – heden diverse functies en voorzitter HVV Helmond

HVV Helmond is de oudste voetbalclub van Helmond. Sinds 1970 is mevrouw Maas actief voor deze vereniging en zette zich in om het vrouwenvoetbal gezicht te geven. De laatste jaren is zij voorzitter van HVV Helmond.

 

2008 – heden voorzitter Stichting Homobelangen Helmond

Stichting Homobelangen Helmond is er voor homo’s, lesbiennes, biseksuelen, transgenders en travestieten uit de regio Helmond en omgeving. Mevrouw Maas is sinds 2008 voorzitter van de Stichting.

 

1974 – 2015 diverse functies KNVB

Mevrouw Maas is in 1974 gestart als jeugdscheidsrechter binnen de KNVB Zuid I. Waarna zij tot 2015 binnen verschillende functie actief is geweest als vrijwilligster.
—————————————————————————————————————————

492A5291mw.meinardi

Mevrouw (Avelien) A. Meinardi (73)

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

 

1998 – 2006 Raadslid

Burgerlid Groenlinks van           14 april 1998- 6 juli 1999
Raadslid Groenlinks van           14 oktober 1999 – 13 maart 2002
Fractievoorzitter Groenlinks       vanaf 3 oktober 2000
Raadslid Groenlinks van           14 maart 2002 – 2006

1990 – heden Kartrekker/secretaris Groen Links afdeling Helmond

Sinds de oprichting van de lokale afdeling van Groen Links in Helmond in 1990 is mevrouw Meinardi actief als één van de kartrekkers en secretaris.

 

1998 – 2009 vrijwilliger Natuur en Milieu Centrum Helmond

Het natuur en Milieu Centrum Helmond was verantwoordelijk voor de natuur- en milieu educatie in Helmond en omgeving gericht op de leerlingen in het Helmondse basisonderwijs.

 

1990 – heden Vrijwilliger Vluchtelingenwerk bij de LEV groep

Sinds de jaren negentig zet mevrouw Meinardi zich in als vrijwilliger voor vluchtelingen die in procedure zijn voor een verblijfsvergunning.

 

—————————————————————————————————————————

492A5405dhr roemund

 

prof. dr. Ir. (Arthur)  A.H.M. van Roermund (67)

Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

1999 – 2017 werkzaam bij de Eindhoven Universitiy of Technology

 

Belangrijke verdiensten in de ontwikkelings- en ontwerpmethodes voor “smart circuits”. Deze vinden toepassing in medische elektronica, draadloze communicatie en professionele meetapparatuur.
Voorzitter vakgroep Elektronica Eindhoven University of Technology
Hoogleraar en vakgroepsvoorzitter                                                       1992-1999
Mixed-Signal Micro-electronicsgroep                                                    1999-2017
Voorzitter board ProRISC                                                                    1999-2012
Vice-voorzitter IPN, ICT Platform Nederland                                          2000-2012
Wetenschappelijk directeur faculteits- Bestuur Electrical Engineering     2002-2012

Supervisory Board NRC Photonics                                                      2009-2012

Werkzaam als hoogleraar en vakgroepsvoorzitter van de Mixed-Signal Microelectornis groep van de faculteit Electrical Engineering bij de Technische Universiteit Eindhoven.
—————————————————————————————————————————

492A5297dhr. smeulders

De heer (Eric) H.A.J. Smeulders (63)

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

 

1971 – heden diverse functies Handboogvereniging Houts Welvaren

De heer Smeulders heeft in de periode 1971 tot heden vele periodes deel uit gemaakt van het bestuur en is  daarnaast actief als bouwcoördinator, onderhoudsman, wedstrijdorganisator en wedstrijdcommissaris.

2006 – 2018 materiaalman GroenLinks afdeling Helmond

De heer Smeulders is al meer dan 10 jaar de “materiaalman “van de Helmondse afdeling van GroenLinks.

—————————————————————————————————————————————-

492A5400mw.smit

Mevrouw (Maria) M.C.A. Smit (59)

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

 

2009 – heden Oprichter MeshedUp

Mevrouw Smit is de oprichter van het steunpunt MeshedUp  wat opkomt voor patiënten uit België en Nederland die tijdens een ingreep een kunststof matje, sling of bandje geïmplanteerd kregen en daar dagelijks veel last van ondervinden.

 

1976 – 1992 collectante diverse goede doelen o.a. KWF

Mevrouw Smit is in de periode 1976 tot 1992 collectante geweest van diverse goede doelen.

 

1993 – 2000 Kinderopvang Maraboe, secretaris Ouderraad

In de periode 1993 tot 2000 was mevrouw Smit actief als secretaris van de Oudenraad van Kinderopvang Maraboe.

 

—————————————————————————————————————————————-

 492A5333dhr spiller

De heer (Manfred) M.H. Spiller (77)

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

 

1997 – 2017 lid van de Technische Dienst van’t Akkoordje

De heer Spiller was van 1997 tot 2017 lid van de Technische dienst. In die hoedanigheid verzorgde hij voor de optredens voor de opbouw en het aansluiten van de geluidsapparatuur. Daarnaast fungeerde de heer Spiller als geluidsman achter het mengpaneel.

 

1992 – heden vrijwilliger op de afdeling Vrijwillig Patiëntenvervoer van het Elkerliek ziekenhuis

De afdeling vrijwillig Patiëntenvervoer van het Elkerliek Ziekenuis bestaat 35 jaar. De groep vrijwilligers biedt ondersteuning aan de verpleging door middel van het patiënten transport. De heer Spiller is sinds 1992 wekelijks actief als vrijwilligster op de afdeling.

 

2013 – heden vrijwilliger bij Vierbinden verbinden in vitale kernen

Sinds 2013 werkt de heer Spiller als vrijwillige technieker mee aan het doen slagen van de maandelijks terugkerende optredens voor vooral de oudere mensen.

 

Overige gegevens

Aan de heer Spiller is in 2017 de vrijwilligerspenning van de gemeente Helmond toegekend voor zijn 25 jaar actief als vrijwilliger bij het Vrijwillig Patiëntenvervoer van het Elkerliek-Ziekenhuis.
—————————————————————————————————————————————-

492A5401dhr stienen

De heer (Frans) F.P.C.J.G. Stienen (66)

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

 

1983 – 2000 Activiteiten in Asten en de Peel

Voorzitter Oranje comité Asten
Voorzitter Handbalvereniging Niobe te Asten
Voorzitter Toneelstichting Anne Frank
Voorzitter Stichting Basisschoolcatechese de Peel
Voorzitter milieuplatform Asten
Lid kwaliteitsteam Pabo De Kempel Helmond
1990 – 1994 Raadslid Leefbaar Asten

1994 – 1998 Wethouder Gemeente Asten

Wethouder in de gemeente Asten namens Leefbaar Asten

2003 – 2005 Bestuurder Nederlands Handbalverbond, afd Brabant

Voorzitter afd. Brabant Nederlands Handbalverbond

2006 – 2018 Wethouder gemeente Helmond

Overige gegevens

De heer Stienen heeft in 2018 de Stadspenning van de gemeente Helmond ontvangen.
—————————————————————————————————————————————-

492A5234mw. vijfeijken

Mevrouw (Ine) A.J.M.M. van de Laar-van Vijfeijken (62)

Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

1984 – heden bestuurslid Groei en Bloei afdeling Helmond

Mevrouw Van de Laar-Van Vijfeijken is sinds 1984 bestuurslid en actief op vele fronten.
2011 – heden Teamlid Buurtpreventieteam “De Rodes”

Vanaf de oprichting in 2011 is mevrouw Van de Laar-van Vijfeijken betrokken bij het team.

 

2000 – heden lid Werkgroep thematische diensten kapel Willibrordhaeghe Deurne

Vanaf 2000 verzorgt mevrouw Van de Laar-van Vijfeijken de bloemversieringen tijdens de maandelijkse vieringen en de vieringen op de kerkelijke feestdagen.

 

2009 – heden Vrijwilligster Vincent van Gogh instituut te Venray

In 2009, bij de start van de Montessori school, heeft mevrouw Van de Laar-van Vijfeijken het initiatief genomen om met de kleuters op bezoek te gaan bij de bewoners van het Vincent van Gogh instituut. Samen met de bewoners worden er activiteiten ontplooid.

 

—————————————————————————————————————————————-

492A5326mw vink

Mevrouw (Leonie) L. Vink (60)

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

 

1993 – 2017 diensthoofd bureaulisten/afstandscoördinator Stichting De Nijmeegse 4Daagse

Mevrouw Vink is in 1993 begonnen als (vrijwillig) Bureaulist bij het uitvoerend Comité. Al snel werd zij Diensthoofd bureaulisten/afstandscoördinator bij de 4Daagse.

 

2012 – heden voorzitter Vereniging van Gouden-Kruisdragers Vierdaagse

Mevrouw is sinds 2012 voorzitter van de Vereniging van Gouden-Kruisdragers.  Tevens schrijft mevrouw Vink de meeste artikelen in het ledenblad GOUD, dat een aantal malen per jaar uitkomt.

 

2012 – heden Taalcoach bij Stichting LEV groep

Als taalcoach begeleidt mevrouw Vink meerdere mensen bij hun inburgering in Nederland.

 

2007 – heden diverse functies bij Barbershopkoor Southern Comfort Barber Gals.

Mevrouw Vink bedenkt de meeste choreografie voor het koor, praat de optredens aan elkaar (Lady Speaker), zoekt passende gedichten bij de songs en draagt deze tijdens shows (Lady Poet) voor. Gedurende vele jaren heeft mevrouw Vink alle “Storybooks” geschreven, schrijft de teksten voor de programmaboekjes en voor de media.

 

Overige gegevens

De “toewijdingsmedaille” in goud van de Stichting De Vierdaagse.
—————————————————————————————————————————————-

492A5239dhr Wijnen

De heer (Berry)  L.E.H. Wijnen (80)

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

 

1995 – heden Redactielid (voorheen bestuurslid) en bezorger van het blad Heemkundekring Helmont

Als vrijwilliger van de Heemkundekring Beistervelds Broek organiseerde de heer Wijnen lezingen en excursies voor leden. Vanaf 2002 was hij bestuurslid tot de fusie in 2011 met Heemkundekring Helmont, waarna hij zijn activiteiten voortzette als redactielid van het
blad. Naast lid van onze kring is de heer Wijnen ook actief als lid van de heemkundekring in Deurne.

 

2007 – 2015 Lid ven later bestuurslid Huurdersraad/Bewonersraad Wocom

De heer Wijnen was bestuurslid van de huurdersbelangenvereniging “De Vaart’ ten behoeve van verbetering van de Anna Wijk/Suytkade.

 

1963 – 1991 medeoprichter en lid Amusementsgroep de Keiegalmers

 

1980 – 1994 zanger Gregoriaans koor in bejaardenhuis het Rozenhof

Het Greoriaans koor verzorgt de eucharistieviering en zingen de Gregoriaanse mis voor de bewoners van het verzorgingshuis Rozenhof

 

2000 – heden Voordragen van het Helmonds dialect.

Op ludieke wijze draagt de heer Wijnen het Helmonds dialect voor  bij verenigingen (ouderenorganisaties zoals het KBO, KVO, Rode Kruis, Rotary en bejaardenhuizen) met het doel: behoud van het Helmonds dialect.

Bronfoto: Knoops fotografie


Foto’s Gerard Slegers


Uitreiking 4 Koninklijke Onderscheidingen in de Cacaofabriek.

De Overige 4 Locaties volgen nog.

Tip de redactie

Ditisonzewijk.nl – Helmond – Omroep Helmond

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@helmond.ditisonzewijk.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door Gemeente Helmond afd. Persdesk

Bron: Gemeente Helmond afd. Communicatie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *