Het Helmondse winkelhart moet blijven kloppen.

Onlangs kwam het college van Helmond met de visie ‘Visie bereikbaarheid en parkeren Centrum’.

Kort samengevat houdt dit in dat men meer groen en minder auto’s op straat wil omdat men daarmee het centrum aantrekkelijker wil maken. Door te investeren in het vergroenen van de openbare ruimte wordt de binnenstad aantrekkelijker om in te wonen, winkelen en verblijven. Denk aan het Burgemeester Geukerspark waarvan de aanleg in mei is begonnen. De bedoeling is dat we hiermee het onderscheidend vermogen van ons centrum kunnen verbeteren. De bezoekers van onze stad zouden zich welkom voelen en vaker terugkomen. In grote lijnen kan de VVD meegaan in deze gedachtegang.

Goede bereikbaarheid

Maar als je wil dat iedere gast zich welkom voelt dan moet het belang van een goede bereikbaarheid niet onderschat worden. Helmond is geen Amsterdam, onze bezoekers komen niet vanzelf, maar moeten verleid worden. Om een gastvrij centrum te zijn moet Helmond dus niet alleen gastvrij zijn voor voetgangers en fietsers maar moeten ook de potentiële klanten die per auto naar het winkelhart komen het idee hebben dat ze welkom zijn.

Als zoon van een ondernemer maakte ik de hartenpijn mee van mijn vader, die eind jaren ’70 (na de tweede oliecrisis) uren stond te wachten op klanten die niet kwamen. Als raadslid en oud schoenverkoper bij van Haren in Helmond voel ik deze pijn terugkomen als ik een lege winkel zie. Ik voel deze pijn aankomen als onze fractie spreekt met ondernemers aan de Steenweg, Ameidewal en Koninginnewal die hun bestaansrecht ontleden aan de parkeerplaatsen voor de deur. Iedereen beseft dat een kloppend winkelhart voor elke stad goud waard is. En je hoeft geen cardioloog te zijn om te begrijpen dat als de doorstroming naar je hart vermindert het uiteindelijk stopt met kloppen.

Parkeervoorzieningen

De fractie van de VVD denkt dat het principieel weren en ontmoedigen van auto’s in het centrum negatieve effecten zal hebben op onze detailhandel. De parkeervoorzieningen zijn de eerste kennismaking en de laatste herinnering bij een bezoek, die herinnering moet dus goed zijn, anders gaan de klanten verloren! Het tegengaan van parkeren op het maaiveld zou volgens onze partij daarom moeten worden gecompenseerd door het creëren van extra parkeerplaatsen in parkeergarages. Bij de tariefstelling zal de stad zich moeten realiseren dat een langere verblijfsduur verhoudingsgewijs interessanter zal moeten worden (daarom zijn wij ook voor een maximaal dagtarief).

Het is nu voor de raad afwachten hoe de plannen voor een autoluwe binnenstad de komende maanden verder worden uitgewerkt, wel staat vast dat er sprake zal zijn van omkeerbare mobiliteitspilots. Als bepaalde plannen negatief zouden uitwerken dan kan men deze eenvoudig terugdraaien. Autoluw betekent trouwens ook geen autovrij. Ook heeft de wethouder plechtig beloofd om de  bewoners, ondernemers en de Raad intensief te betrekken bij de verdere uitwerking van haar plannen.

Theo Manders
Raadslid VVD Helmond

Tip de redactie

Ditisonzewijk.nl – Helmond – Omroep Helmond

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@helmond.ditisonzewijk.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door VVD Helmond

De Helmondse VVD is het lokale gezicht van de grootste landelijke partij en maakt deel uit van het Lokaal Netwerk VVD Peelland.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *