Werk voor alle Helmonders is voor ons een belangrijk speerpunt.

Ondanks de aantrekkende economie ligt de werkloosheid in Helmond nog steeds boven het landelijk gemiddelde. Om de werkgelegenheid verder te ontwikkelen, omarmt de VVD initiatieven van bedrijven, ondernemers en maatschappelijke instellingen. Kenmerkend voor ons arbeidsbeleid is een open houding waarin we meedenken en faciliteren. In brede zin betekent dit dat de VVD ondernemers de ruimte biedt en een partner is in de verdere ontwikkeling van de werkgelegenheid in Helmond.

We hebben in ons verkiezingsprogramma een groot aantal punten opgenomen om de werkgelegenheid te vergroten, ik noem er een aantal:

  • Foto 26-01-18 15 55 49Het stadscentrum en de wijkwinkelcentra zijn belangrijke werklocaties. Zij verdienen derhalve onze maximale aandacht. Met name voor de winkeliers in het stadscentrum en de wijkcentra moet het aantrekkelijk gemaakt worden om klanten te trekken. Wij geven ze ruimte om zich te profileren en laten bestemmingsplannen de lokale economische ontwikkeling niet in de weg staan.
  • Het MKB is onze banenmotor. Het winkelhart van Helmond heeft een regionale functie. Omwille van de concurrentiepositie van de ondernemers willen we de parkeerkosten voor de bezoekers van het centrum verlagen. Wij stellen daarom  voor  om  kort  parkeren  (tot  1  uur)  gratis  te  maken.
  • We zetten in op vraaggericht maar vooral proactief ontwikkelen van nieuwe, moderne, en toekomstbestendige bedrijventerreinen. Daarnaast willen we de bestaande verouderde terreinen actualiseren en renoveren. Natuurlijk zullen we hierbij rekening houden met de leefomgeving van onze inwoners.
  • We willen dat de gemeente Helmond samen met het bedrijfsleven en ondernemers een gemeenschappelijk gedragen economische visie ontwikkelt en tot uitvoer brengt.
  • Onderwijs en bedrijfsleven blijven samenwerken bij het opleiden van vakmensen, zoals nu o.a. gebeurt met het project ‘van school naar werk’. Daarnaast willen we ‘Helmond Stagestad’ verder intensiveren en structureel middelen beschikbaar stellen voor intensivering van techniek educatie. Voor een verdere verbetering van het ondernemersklimaat is zowel het intensiveren van onze relatie met Hogeschool Fontys en Technische Universiteit Eindhoven als de versterking van onze Food-opleidingen noodzakelijk. Onze wethouder heeft vlak voor de verkiezingen al bekend kunnen maken dat Fontys een HBO opleiding in Helmond zal starten.
  • Wij zetten stevig in op de aanpak van jeugdwerkloosheid. Voortijdige schoolverlaters die een uitkering aanvragen, worden actief begeleid in het vinden van een passende studie of een baan.
  • De gemeente moet zich daarnaast ook intensiever gaan inzetten bij het ondersteunen en helpen van 50- en 60-plussers die op zoek zijn naar werk.
  • Nu de crisis achter ons ligt dient iedereen die de handen uit de mouwen steekt weer naar behoren beloond te worden, want werken moet lonen. Armoederegelingen die dit belemmeren (de zogenoemde armoedeval) willen we afschaffen. Werken moet weer echt gaan lonen.
  • Om de aansluiting met het Duitse achterland en de economische ontwikkeling van Helmond te versterken zal de VVD zich zowel regionaal als nationaal (A67, N279) blijven inzetten voor een betere ontsluiting van de stad en de regio. Bij Helmond houden we ons vast aan het advies van de provinciale Stuurgroep om de weg om de wijk Dierdonk heen te leggen, waarbij extra maatregelen worden gevraagd voor het beperken van hinder van de nieuwe weg voor de inwoners van de wijken Dierdonk, Brouwhuis en Rijpelberg.

 

Bent u het met ons eens? Stem dan op 21 maart LIJST 3 VVD Helmond, NR 5 Theo Manders.

 

Meer-Helmond-Ditisonzewijk-digitaal-wijk-nieuws.
De onderstaande linken zijn aanklikbaar:

Website:    www.ditisonzewijk.nl
Facebook: Ditisonzewijk-Helmond
Twitter:     @ditisonzewijk
Google+     Ditisonzewijk
Videokanaal: www.ditisonzewijk.tv
Actuele berichten Helmond-Ditisonzewijk op: Facebook
Agenda-Helmond, Cultuur, Kunst, Calamiteiten, Evenementen, Zakelijk, Startpagina per wijk, Overzicht-ondernemers in de wijk, Wijkfoto’s, DitisonzewijkTV, ofwel alles digitaal te vinden uit jouw eigen wijk (stad) in Helmond. Ook op Youtube weten wat er speelt in uw eigen wijk?
Abonneer je dan gratis op ons Youtube kanaal: KLIK HIER!

Tip de redactie

Ditisonzewijk.nl – Helmond – Omroep Helmond

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@helmond.ditisonzewijk.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door VVD Helmond

De Helmondse VVD is het lokale gezicht van de grootste landelijke partij en maakt deel uit van het Lokaal Netwerk VVD Peelland.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *